Odgovori na najčešće postavljena pitanja vezana za prijavu na Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava

Na Natječaj se može prijaviti svaka udruga koja je registrirana u Republici Hrvatskoj i čije djelovanje je u skladu s prioritetima i propisanim uvjetima Natječaja Ureda.

U skladu s uvjetima Natječaja preslika izvatka iz Registra udruga, odnosno iz matične evidencije (za P-7) ne smije biti starija od 3 mjeseca od datuma prijave na natječaj.

Prijavljeni projekt udruga u načelu provodi samostalno, ali ga može provoditi u suradnji ili u partnerstvu s određenom institucijom/udrugom. Obrazac sporazuma o partnerstvu Ured nije propisao. Međutim, ukoliko se udruga odlučila za partnerski tip projekta, potrebno je dostaviti objašnjenje partnerstva, odnosno sporazum o partnerstvu u slobodnoj formi.

Važno je da projekt bude u skladu s propisanim uvjetima, da se ne temelji na jednokratnoj manifestaciji, te da su troškovi projekta jasno obrazloženi i u skladu s planiranim aktivnostima.

Udio neizravnih troškova može iznositi najviše 20% od ukupnog iznosa za provedbu projekta koji se traži od Ureda.

Svakoj pojedinoj udruzi može se isplatiti najviše 50.000,00 kuna.

Dodatna dokumentacija dostavlja se nakon odobrenja projekta za financiranje.

Moguće je dostaviti i presliku važećeg uvjerenja o nekažnjavanju.

Prijava može i ne mora sadržavati promotivne materijale.Pisane vijesti