Sastanak EU mreže nacionalnih koordinatora i ekvivalentnih mehanizama za suzbijanje trgovanja ljudima

Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Alen Tahiri, univ. spec. pol., sudjelovao je redovitom sastanku EU mreže nacionalnih koordinatora i ekvivalentnih mehanizama za suzbijanje trgovanja ljudima koji se održao online, 7. svibnja 2021., u okviru portugalskog predsjedanja Vijećem Europske unije.
 
Na sastanku je predstavljena  EU strategija suzbijanja trgovanja ljudima 2021. – 2025. kao i EU Strategija za borbu protiv organiziranog kriminala 2021. – 2025. koje je Europska komisija usvojila 14. travnja 2021. EU strategija suzbijanja trgovanja ljudima 2021. – 2025. bavi se specifičnim aspektima ovog složenog problema, postavljajući sveobuhvatne pravne, političke i operativne inicijative za suzbijanje trgovanja ljudima, od prevencije do osude počinitelja, istodobno ističući zaštitu žrtava, posebno žene i djecu žrtve, stavljajući poseban naglasak na suzbijanje trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. 
 
Ravnatelj Ureda, g. Tahiri, kao nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima aktivno je sudjelovao u raspravi o prioritetima i ključnim mjerama dviju strategija te razmjeni ključnih pitanja suzbijanja trgovanja ljudima, što podrazumijeva djelovanje multidisciplinarnih timova, unaprjeđenje postojećih sustava prikupljanja podataka o broju žrtava trgovanja ljudima i usuglašeno međunarodno djelovanje.
 
Navedenom sastanku prethodio je zajednički sastanak EU mreže nacionalnih izvjestitelja i ekvivalentni mehanizmi te Platforme civilnog društva EU-a za suzbijanje trgovanja ljudima, koji je održan online, 6. svibnja 2021. 


Pisane vijesti