Održan prvi sastanak novoosnovane Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina osnovao je Savjetodavnu skupinu državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla te imenovao petnaest članova. Skupina je osnovana u sklopu projekta INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja, a članovi su imenovani do kraja trajanja projekta, odnosno do kraja 2022. godine.

Cilj je osnivanja navedene skupine osnaživanje državljana trećih zemalja kroz edukacije o univerzalnim ljudskim pravima, vlastitim pravima i obvezama te jačanje njihove perspektive u političkoj raspravi i doprinosu poboljšanja integracijskih politika kroz davanje preporuka donositeljima odluka na svim relevantnim razinama, a konačno i njihovo uključivanje u kreiranje, implementaciju i evaluaciju integracijskih politika i strategija. Krajnja je svrha stvaranje uključivog društva izgrađivanjem jednakog pristupa svih članova društva za političko i društveno sudjelovanje te pridonošenje uspostavi sustava azila, prihvata i integracije. Članovi će se sastajati dva puta godišnje, a prvi sastanak u čijem je fokusu bilo međusobno upoznavanje te razmjena pogleda na izazove integracije u Republici Hrvatskoj održan je 31. svibnja 2021. godine. Uz navedeno, djelatnice Ureda članovima su predstavile proces izrade strateških dokumenata na području integracije te se raspravljalo o očekivanoj ulozi imenovanih članova u evaluaciji i izradi strateških dokumenata kroz preporuke.

Pisane vijesti