Održani treći i četvrti modul edukacije: Integracija i ljudska prava

U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 25. i 26. lipnja 2021. godine održana su posljednja dva modula edukacije Integracija i ljudska prava. Edukacija je održana prema obrazovnom modelu razvijenom u istoimenom priručniku kao aktivnost projekta INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja s ciljem osnaživanja državljana trećih zemalja, posebice osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, kako bi mogli aktivno sudjelovati i doprinositi društvu u kojem žive putem njihova usmjeravanja na promišljanje o načinu primjene prava i zakonskih okvira. Na edukaciji su sudjelovali članovi Savjetodavne skupine državljana trećih zemalja i osoba migrantskog porijekla.

Treći modul edukacije bio je usmjeren na uspješne primjere zagovaranja ljudskih prava u okviru međunarodnog sustava zaštite ljudskih prava. Uz navedeno, polaznicima su predstavljeni primjeri uspješnog zagovaranja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, kao što su primjerice aktivnosti zbora Domaćigosti, kampanja #ovdježivimo, projekt Žene ženama, nogometni klub Zagreb 041 i slični projekti. Također, raspravljalo se o važnosti lokalne zajednice za uspješnu integraciju kroz pozitivne primjere gradova Siska, Karlovca i Rijeke.

Četvrti, posljednji modul edukacije bavio se temom neposrednog djelovanja i participacije te su polaznici radili na konkretnim slučajevima vezanima uz moguća kršenja ljudskih prava. Kroz grupni radi sudionici su pokušali definirati o kojem se kršenju ljudskih prava radi, koju promjenu žele postići, tko su ključni dionici na koje žele utjecati, s kim žele surađivati te koje alate neposrednog djelovanja žele koristiti.

Priručnik Integracija i ljudska prava dostupan je na stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ovdje.Pisane vijesti