Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Održana treća sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

U petak, 3. rujna 2021. održana je treća sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, pod vodstvom predsjednika Povjerenstva – potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Borisa Miloševića.

Sjednica je održana nastavno na terenski posjet Povjerenstva naseljima Bistrinci (Grad Belišće), Torjanci (Općina Petlovac) i Beli Manastir u Osječko-baranjskoj županiji.

U otvorenom dijelu treće sjednice zamjenik župana Osječko-baranjske županije, gradonačelnici, načelnici i drugi predstavnici lokalnih samouprava te vijeća romske nacionalne manjine predstavili su najznačajnija postignuća i izazove u poboljšanju uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine, uključujući potporu Povjerenstva, kao što su izgradnja ceste u Bistrincima te sufinanciranje prometne infrastrukture u Jagodnjaku.

U zatvorenom dijelu sjednice nastavljena je diskusija o kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj a potom je Povjerenstvo informirano i o provedbi Godišnjeg programa za unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu.

 
Posjet i sjednica Povjerenstva organizirani su kao dio aktivnosti projekta „Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“ (ESF).
 

Održana druga sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

U petak, 23. srpnja 2021. održana je druga sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, u virtualnom obliku, pod vodstvom predsjednika Povjerenstva – potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Borisa Miloševića.

Na drugoj sjednici osnovana je Komisija za unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine te su imenovani članovi Komisije, iz reda članova Radne skupine Povjerenstva i predstavnika Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Povjerenstvo je rasporedilo sredstva za financijsku pomoć romskoj nacionalnoj manjini temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Odobrene su zamolbe Grada Belišća za sufinanciranje 2. faze izgradnje ceste u naselju Bistrinci, Općini Nedelišće za popravak autobusne stanice u naselju Parag, Općini Jagodnjak za izgradnju nogostupa i parkinga kod ambulante, Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ za sufinanciranje edukativnog projekta u vezi s Popisom stanovništva 2021. i rekonstrukciju objekta Romskog edukacijsko-kulturnog centra, udruzi Romski nacionalni forum za sufinanciranje izložbe „50 godina od prvog kongresa Roma 1971. godine“, udruzi Romski kulturni centar, Udruzi za razvoj i bolji život Roma i Vijeću romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za sufinanciranje programa koji se provode u okviru Javnih radova te zamolbe za sufinanciranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine Intelekt ustanovi za srednjoškolsko obrazovanje, Rijeka, Diopter otvorenom učilištu Pula, Pučkom otvorenom učilištu Novak, Mala Subotica te Industrijsko-obrtničkoj školi, Slavonski Brod.
 

Održana prva sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

U ponedjeljak, 19. srpnja 2021. održana je prva sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, u virtualnom obliku, pod vodstvom predsjednika Povjerenstva – potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Borisa Miloševića.

Na prvoj sjednici usvojen je Poslovnik o radu Povjerenstva te je Povjerenstvo imenovalo Radnu skupinu, stalno tijelo zaduženo za pripremu svih materijala za sjednice Povjerenstva.

Nadalje, Povjerenstvo je dalo suglasnost na Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu i donijelo Kriterije za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Odluka o imenovanju Radne skupine Povjerenstva

Kriteriji za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu
 

O Povjerenstvu

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. donijela Odluku o osnivanju Povjerenstva, u skladu s dugogodišnjom praksom uključivanja ključnih resora i predstavnika romske zajednice u praćenje provedbe javne politike za uključivanje Roma u hrvatsko društvo.

Zadaće Povjerenstva uključuju sustavno praćenje i analiziranje provedbe Nacionalnog plana na temelju izvješća tijela i/ili drugih relevantnih dionika, izradu preporuka, mišljenja, stručnih obrazloženja te smjernica u vezi s provedbom Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana za njegovu provedbu, predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana, praćenje rasporeda i utroška sredstava za provedbu mjera Nacionalnog plana za koje se sredstva izdvajaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, donošenje kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu te raspodjelu financijskih sredstava sukladno kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu.

Na sjednici održanoj 16. srpnja Vlada Republike Hrvatske imenovala je predsjednika Povjerenstva, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva. Predsjednik Povjerenstva je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, Boris Milošević, zamjenik predsjednika Povjerenstva je zastupnik romske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru, Veljko Kajtazi, dok su članovi Povjerenstva državni tajnik Frano Matušić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, glavni državni rizničar, Ante Matijević, Ministarstvo financija, državni tajnik Tomislav Paljak, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ravnateljica Uprave Katica Mišković, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, državna tajnica Marija Pletikosa, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, državni tajnik Gordan Hanžek, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, ravnatelj Ureda Alen Tahiri, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te sedam predstavnika romske nacionalne manjine: Suzana Krčmar, Branko Petrović, Stanoje Nikolić, Veli Huseini, Elvis Kralj, Lea Oršuš i Darko Hudorović.