Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Održana Dvadeset i prva sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Dvadeset i prva sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u ponedjeljak, 20. studenoga 2023. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva - potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage.

Temeljem članka 3., točka 4. Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Povjerenstvo je dalo suglasnost za odobrenje 15 zamolbi u ukupnom iznosu od 48.669,17 EUR, a jedna zamolba se odnosila na korekciju iznosa zamolbe usvojene na 20. sjednici Povjerenstva.

Odobrene su zamolbe za jednokratnu financijsku pomoć: H.F. iz Rijeke u iznosu 4.330,00 EUR, E.B. iz Paraga u iznosu 2.759,26 EUR, S.N. iz Siska u iznosu 2.239,58 EUR, D.J. iz Ivanić Grada u iznosu 2.777,04 EUR, M.I. iz Koprivnice u iznosu 2.299,95 EUR, R.A. iz Ivanić Grada u iznosu 3.981,68 EUR, S.O. iz Hlebina u iznosu 2.989,86 EUR, S.I. iz Macinca u iznosu 2.088,21 EUR, M.H. iz Macinca u iznosu 3.702,76 EUR, Š.I. iz Macinca u iznosu 3.980,79 EUR, Š.P. iz Macinca u iznosu 3.900,41 EUR, M.I. iz Macinca u iznosu 3.972,15 EUR, G.O. iz Macinca u iznosu 3.945,62 EUR, S.J. iz Posavskih Brega u iznosu 1.809,58 EUR te B.N. iz Macinca u iznosu 3.892.28 EUR.

Povjerenstvo je donijelo odluku kojom se utvrđuje kako su iscrpljena sva sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu za svrhu propisanu člankom 3. točkom 4. Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Članovi Povjerenstva obaviješteni su da je Vlada Republike Hrvatske na 259. sjednici, održanoj 25. listopada 2023., donijela Odluku o donošenju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023. - 2025. koja je objavljena 26. listopada 2023. godine u Narodnim novinama (NN 125/2023). Akcijski plan prati strukturu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine te se sastoji od 24 mjere i 58 aktivnosti koje služe za ostvarenje sedam posebnih ciljeva - tri horizontalna cilja (Borba protiv diskriminacije antiromskog rasizma i diskriminacije; Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti kako bi se smanjio društveno-ekonomski jaz između Roma i opće populacije i Poticanje participacije kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje u javne institucije) i četiri sektorska cilja (Učinkovit i jednak pristup kvalitetnom, uključivom obrazovanju; Učinkovit i jednak pristup kvalitetnom, održivom zapošljavanju; Poboljšano zdravlje i učinkovit i jednak pristup kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi te Učinkovit i jednak pristup prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama). U odnosu na prethodni Akcijski plan (Akcijski plan za razdoblje od 2021. do 2022. godine), u novom je dokumentu broj aktivnosti povećan za 8, a za provedbu Akcijskog plana u Državnom proračunu za 2023. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 7.344.260 eura za 2023., a u projekcijama za 2024. godinu 9.130.058 eura te 8.578.338 eura za 2025. godinu, što ukupno čini 25.052.656 eura.
 

Održana Dvadeseta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 
Dvadeseta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u ponedjeljak, 30. listopada 2023. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva - potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage.

Članovi Povjerenstva usvojili su nove Kriterije za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, čime su učinjena potrebna usuglašavanja s pozitivnim zakonskim propisima kao i ostvareni uvjeti za unapređenje rada Povjerenstva u postupcima utvrđivanja financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine predstavilo je informacije o provedbi Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2023. godinu.
Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj iz 2021. godine, odobrene su dvije zamolbe za su/financiranje pripreme i provedbe projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Gradu Belom Manastiru za sufinanciranje opremanja Društvenog doma Roma u iznosu 5.591,25 EUR te Međimurskoj županiji i Osnovnoj školi dr. Ivana Novaka Macinec za kupnju instrumenata i opreme Vokalno instrumentalnoj skupini „Romske duše“ u iznosu 5.199,21 EUR.

Odobrene su četiri zamolbe za financiranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine, dvije zamolbe Pučkom otvorenom učilištu Auto moto centar Nova Gradiška u ukupnom iznosu 1.592,68 EUR, Pučkom otvorenom učilištu Zagreb u iznosu 860,00 EUR, te Veleučilištu PAR u iznosu 1.990,84 EUR.

Temeljem članka 3., točka 4. Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, nabava radova i materijala za unaprjeđenje životnih uvjeta u stambenim objektima socijalno ugroženih pripadnika romske nacionalne manjine te otklanjanje šteta uzrokovanih nenamjernim požarima, poplavama te ostalim nepredvidivim nepogodama i nesrećama na stambenim i drugim objektima, u visini do najviše 3.981,68 EUR (30.000,00 kuna), Povjerenstvo je dalo suglasnost za odobrenje dvadeset i jedne zamolbe u ukupnom iznosu od 69.615,19 EUR.

Odobrene su zamolbe za jednokratnu financijsku pomoć: D. O. iz Hlebina u iznosu 3.873,08 EUR, M. H. iz Hlebina u iznosu 3.665,66 EUR,  S. O. iz Koprivnice u iznosu 2.079,94 EUR, D. B. iz Orehovice u iznosu 3.890,29 EUR, J. J. T. iz Kloštar Ivanića u iznosu 3.224,26 EUR, P. L. iz Slavonskog Broda u iznosu 3.362,77 EUR, E. O. iz Ludbrega u iznosu 3.975,81 EUR, J. N. iz Ivanić Grada u iznosu 221,18 EUR, D. K. iz Podturna u iznosu 3.980,94 EUR, M. I. iz Orehovice u iznosu 3.978,79 EUR, G. B. iz Podturna u iznosu 3.961,80 EUR, S. B. iz Darde u iznosu 1.492,09 EUR, V.O. iz Podturna u iznosu 3.220,00 EUR, I. J. iz Omišlja u iznosu 2.246,36 EUR, K. O. iz Ivanić Grada u iznosu 3.890,00 EUR, Ž. N. iz Siska u iznosu 3.670,24 EUR, Ž. J. iz Ivanić Grada u iznosu 3.965,74 EUR, M. H. iz Podturna u iznosu 3.980,46 EUR, D. B. iz Podturna u iznosu 3.936,02 EUR te Š. S. iz Kistanja u iznosu 3.219,60 EUR.

Članovi Povjerenstva obaviješteni su o izvršenim kontrolama na licu mjesta po zaključenim Ugovorima o jednokratnoj financijskoj pomoći, a sukladno preporukama Ureda za unutarnju reviziju te o održavanju 16. sastanka Europske platforme za uključivanje Roma.
 

Održana Devetnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 
Devetnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u ponedjeljak, 25. rujna 2023., korištenjem elektronskih sredstava komunikacije.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, odobrena je zamolba Sisačko-moslavačke županije za uklanjanje šteta na objektima fizičkih osoba u naselju Palanjek, uzrokovanih prirodnom nepogodom u iznosu od 50.000,00 EUR.

Sisačko-moslavačka županija proglasila je 29. kolovoza 2023. prirodnu nepogodu zbog olujnog vjetra za Grad Sisak. Temeljem prikupljene dokumentacije i predračuna za svaku pojedinačnu kuću kao i evidencije štete koja se odnosi isključivo na građevinski materijal potreban za obnovu oštećenih krovova za 27 kuća u naselju Palanjek, utvrđena je šteta u iznosu 72.320,74 EUR, pri čemu će Sisačko-moslavačka županija sufinancirati dio troškova u iznosu od 22.320,74 EUR.

Održana Osamnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 
Osamnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u četvrtak, 3. kolovoza 2023., korištenjem elektronskih sredstava komunikacije.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, odobrena je Zamolba za sufinanciranje nastavka projekta "Jačanje kompetencija nacionalnih manjina na području Općine Darda" u iznosu od 32.745,97 EUR.

Odobreno je sveukupno dvanaest zamolbi za jednokratnu financijsku pomoć fizičkim osobama, za obnovu krova, uslijed vremenske nepogode: D.N. iz Siska u iznosu od 2.638,00 EUR, S.T. iz Siska u iznosu od 655,55 EUR te S.Đ. iz Darde u iznosu od 3.897,36 EUR. Odobreno je deset zamolbi iz Slavonskog Broda: zamolba S.S. u iznosu od 518,19 EUR, V.N. u iznosu od 719,25 EUR, M.D. u iznosu od 524,08 EUR, Ž.M. u iznosu od 631,13 EUR, R.M. u iznosu od 717,46 EUR, D.N. u iznosu od 660,64 EUR, Ž.M. u iznosu od 658,87 EUR, M.N. u iznosu od 518,19 EUR i S.M. u iznosu od 727,16 EUR.
 

Održana Sedamnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 
Sedamnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u ponedjeljak, 24. srpnja 2023. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva - potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine predstavilo je informacije o provedbi Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2023. godinu.
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske upoznao je članove Povjerenstva s nalazima i preporukama Ureda za unutarnju revizije nakon obavljene „Revizije procesa izvršenja proračuna u okviru podskupine 381 - Tekuće donacije“.

Članovi Povjerenstva nastavili su raspravu o unaprjeđenju Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, odobrena je zamolba za financijsku pomoć udruge Medecins du Monde ASBL - Dokters van de Wereld VZW, za projekt „Med-Info Centar Međimurje“ u iznosu od 33.845,00 EUR te zamolba Društva „Naša djeca“ Čakovec za sufinanciranje ljetovanja djece iz socijalno ugroženih obitelji u iznosu od 1.847,00 EUR.

Odobreno je pet zamolbi za su/financiranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine, Pučkom otvorenom učilištu Auto moto centar Nova Gradiška u iznosu od 796,34 EUR, Učilištu LOVRAN - ustanovi za obrazovanje odraslih u iznosu od 2.375,74 EUR, Pučkom otvorenom učilištu Libar u iznosu od 1.495,95 EUR, LINIGRI - privatnoj školi s pravom javnosti u iznosu od 1.200,00 EUR te Pučkom otvoreno učilište Novak u iznosu od 7.618,31 EUR.

Članovi Povjerenstva upoznati su i s izradom nacrta Zaključka Vijeća EU o poboljšanju stambenog položaja Roma koji žive u segregiranim naseljima te Upitnikom Europske komisije za 2023. godinu o nacionalnoj provedbi Preporuke Vijeća Europske unije od 12. ožujka 2021. o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma.
 

Održana Šesnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Šesnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u ponedjeljak, 15. svibnja 2023. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva - potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage.

Zaprimljene su informacije o provedbi Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. i 2023. godinu od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Članovi Povjerenstva nastavili su raspravu o unaprjeđenju Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, odobrena je zamolba Osnovnoj školi Šećerana, iz Belog Manastira, za financiranje opremanja kuhinje u Područnoj školi Torjanci u iznosu od 2.999,62 EUR, Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ odobrena je zamolba za dodatnim sredstvima u iznosu od 4.860,96 EUR za izradu ploča spomen obilježja „Zid boli“ te skulpture „Pravednica Hajrija“ te Medijskom informativnom centru u iznosu od 6.020,00 EUR za financiranje projekta www.romalen.com.

Odobreno je šest zamolbi za su/financiranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine, Pučkom otvorenom učilištu Korak po korak u iznosu od 2.600,00 EUR, Pučkom otvorenom učilištu Brod u iznosu od 1.990,84 EUR, Pučkom otvorenom učilištu Auto Moto Centar Nova Gradiška u iznosu od 796,34 EUR, Diopter - otvorenom učilištu u iznosu od 2.800,44 EUR te Privatnoj umjetničkoj gimnaziji s pravom javnosti u iznosu od 2.654,45 EUR.

Temeljem članka 3., točka 4. Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, nabava radova i materijala za unaprjeđenje životnih uvjeta u stambenim objektima socijalno ugroženih pripadnika romske nacionalne manjine te otklanjanje šteta uzrokovanih nenamjernim požarima, poplavama te ostalim nepredvidivim nepogodama i nesrećama na stambenim i drugim objektima, u visini do najviše 3.981,68 EUR (30.000,00 kuna), Povjerenstvo je dalo suglasnost za odobrenje tri zamolbe. Odobrena je zamolba za jednokratnu financijsku pomoć radi obnove kuće M.B. iz Kotoribe u iznosu od 3.981,03 EUR, zamolba za jednokratnu financijsku pomoć za obnovu krova kuće T.N. iz Ivanić Grada u iznosu od 2.753,65 EUR, te zamolba za jednokratnu financijsku pomoć za kupnju prozora i vrata S.B. iz Pribislavca u iznosu od 1.303,42 EUR.
 

Održana Petnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 
Petnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u petak, 17. veljače 2023. godine, korištenjem elektronskih sredstava komunikacije.

Povjerenstvo je usvojilo suglasnost na tekst Prijedloga Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2023. godinu.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske zadužen je da o predmetnoj Suglasnosti obavijesti Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
 

Održana Četrnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Četrnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u ponedjeljak, 30. siječnja 2023. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva - potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage.

U otvorenom dijelu sjednice članovi Povjerenstva proveli su raspravu o pravu pripadnika romske nacionalne manjine na uporabu jezika nacionalne manjine u Općini Orehovica.

U zatvorenom dijelu sjednice zaprimljene su informacije o provedbi Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu i najava Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2023. godinu od strane Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Usvojen je Zaključak Povjerenstva kojim se podržava nastavak saniranja postojećih ilegalnih odlagališta otpada u romskim naseljima, kontinuiranog odvoza otpada te izgradnje potrebne komunalne infrastrukture, sukladno aktivnosti 8.5.9. u Operativnim programima nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024.

Članovi Povjerenstva nastavili su raspravu o unaprjeđenju Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ odobrena je zamolba za financiranje više projekata u sklopu Romskog memorijalnog centra Uštica ukupnog iznosa 174.758,17 EUR: 1. Izrada posljednjih 18 ploča u iznosu od 100.345,14 EUR; 2. Dodatnih 11 ploča kako bi se pokrio i uredio ostatak Zida, u iznosu od 35.377,89 EUR; 3. Izrada i postav brončane skulpture 'Pravednica Hajrija', ak. kipara Marina Marinića u iznosu od 32.000,00 EUR; 4. Izrada idejnog rješenja opločenja staze do skulpture u iznosu 399,00 EUR, opločenje staze i postolje u iznosu 3.981,68 EUR te izrada zidnog reljefa stradanja Roma za vrijeme 2. svjetskog rata iznosu 2.654,46 EUR.

Odobreno je šest zamolbi za sufinanciranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine, od toga dvije Pučkom otvorenom učilištu Novak u ukupnom iznosu od 9.887,85 EUR, Pučkom otvorenom učilištu Brod u iznosu od 2.986,26 EUR, Pučkom otvorenom učilištu Lovran u iznosu od 1.187,87 EUR, Učilištu za cestovni promet Zagreb u iznosu od 597,25 EUR te Ugostiteljsko-turističkom učilištu Zagreb u iznosu od 1.327,23 EUR.
Povjerenstvo je odobrilo zamolbu za jednokratnu financijsku pomoć radi obnove kuće stradale u požaru za LJ.B. iz Legrada u iznosu od 3.979,73 EUR.

Povjerenstvo je donijelo Odluku kojom se povlači Suglasnost dana na 12. sjednici održanoj 11. studenoga 2022., o dodjeli financijskih sredstva u ukupnom iznosu od 28.763,13 kn za D. H. iz Zagreba.

Članovi Povjerenstva informirani su o Rezoluciji Europskog parlamenta od 5. listopada 2022. o položaju Roma koji žive u naseljima u EU; rezultatima istraživanja EUMIDIS 2021; Ocjeni Europske komisije o provedbi nacionalnih planova za uključivanje Roma država članica te donošenju novog Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma 2023.-2025.
 

Održana Trinaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 
Trinaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u ponedjeljak, 12. prosinca 2022. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva - potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage.

Na sjednici je Povjerenstvo primilo informaciju Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje o provedbi Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu kao i najavu Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske  nacionalne manjine za 2023. godinu.

Članovi Povjerenstva otvorili su raspravu o unaprjeđenju Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Povjerenstvo je odobrilo tri zamolbe Općine Pribislavec u ukupnom iznosu od 937.280,00 kn: zamolba za financiranje izgradnje dječjeg igrališta u romskom naselju u Pribislavcu, kč.br. 4484/1 k.o. Pribislavec u iznosu 762.000,00 kn, zamolba za nabavu komunalne opreme (kanti za otpad) za 168 kućanstava romskog naselja u Pribislavcu u iznosu 98.280,00 kn te zamolba za sufinanciranje projekta rekonstrukcija javne rasvjete u romskom naselju u Pribislavcu u iznosu 113.000,00 kn.
Odobrena je i zamolba za sufinanciranje projekta ˝Jednak početak svima“ Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu - MURID kojim se osigurava pružanje usluge rane razvojne podrške obiteljima u Međimurskoj županiji koje pripadaju romskoj nacionalnoj manjini te imaju djecu s teškoćama u razvoju/razvojnim odstupanjima u iznosu od 162.500,00 kn.

Dvije zamolbe odobrene su Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, Zamolba za izradu 11 ploča za spomen obilježje "Zid boli" u Uštici na kojemu su ispisana imena romskih žrtava stradalih za vrijeme Drugog svjetskog rata u iznosu od 450.000,00 kn te zamolba za sufinanciranje web portala Phralipen.hr. u iznosu od 195.688,00 kn.

Povjerenstvo je također odobrilo zamolbe za sufinanciranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine, Pučkom otvorenom učilištu Novak u iznosu od 83.700,00 kn te Pučkom otvorenom učilištu Libar u iznosu od 9.000,00 kn.

Povjerenstvo je, uslijed promjene nabavnih cijena, odlučivalo o novim iznosima po zamolbama fizičkih osoba koje su prethodno odobrene na 10. i 11. sjednici Povjerenstva te su odobrene sljedeće izmjene zamolbi: D.B. iz Donje Gračenice u iznosu od 10.875,00 kn i S.K. iz Zagreba u iznosu od 20.676,51 kn.
 

Održana dvanaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 
Dvanaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u petak, 11. studenog 2022. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva - potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage.

Na sjednici je Povjerenstvo primilo informaciju Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje o provedbi Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Povjerenstvo je odobrilo zamolbu Međimurske županije za tiskanje dodatnih 500 primjeraka Priručnika za dopunsko učenje hrvatskog jezika, nakladnika OŠ Tomaša Goričanca u iznosu od 16.875,00 kn, zamolbu Međimurske županije - Dječji vrtić Cipelica Čakovec, Područni odjel Pirgo u Kuršancu za kupnju tri klima uređaja i perilice suđa u ukupnom iznosu od 33.721,25 kn te zamolbu Općine Petlovac za sufinanciranje projekta 'Izgradnja nogostupa od romskog naselja do sela Torjanci' u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn.

Povjerenstvo je odobrilo zamolbe za sufinanciranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine Visoke poslovne škole PAR.

Povjerenstvo je, uslijed promjene nabavnih cijena, odlučivalo o novim iznosima po zamolbama fizičkih osoba koje su prethodno odobrene na 8. sjednici Povjerenstva te su odobrene sljedeće izmjene zamolbi: Z.M. iz Kotoribe u iznosu od 14.870,63 kn i N.O. iz Malog Bukovca u iznosu od 12.642,50 kn.

Povjerenstvo je donijelo i dvije nove odluke o priznavanju prava na jednokratnu financijsku pomoć fizičkim osobama koje su pretrpjele štete od požara, S.B iz Ludbrega u iznosu od 26.612,10 kn te D.H. iz Zagreba u iznosu od 28.763,13 kn.

Povjerenstvo je donijelo odluku kojom se ne usvajaju zamolbe udomiteljskih obitelji za dodjelom jednokratne financijske pomoći jer se istima ne ispunjava svrha financiranja sukladno članku 3. Kriterija te odluku kojom se utvrđuje kako su iscrpljena sva sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu za svrhu propisanu člankom 3. točkom 4. Kriterija.
 

Održana jedanaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 
Jedanaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u srijedu, 07. rujna 2022. godine, u virtualnom obliku, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva - potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage.

Na sjednici je Povjerenstvo primilo informaciju Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje o provedbi Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu.

Potaknuti dopisom Ureda pučke pravobraniteljice održana je rasprava o aktualnom problemu održavanja segregirane nastave za učenike pripadnike romske nacionalne manjine te je dogovoreno održavanje tematske sjednice Povjerenstva nakon dodatnih konzultacija svih dionika.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Povjerenstvo je odobrilo zamolbu Općine Pribislavec za financiranje rekonstrukcije javne rasvjete i čišćenje kanalizacije strojnim putem u iznosu od 27.167,05 kuna i zamolbu općine Jagodnjak za kupnju i montažu klima uređaja za prostor dječje igraonice u Vijeću romske nacionalne manjine Općine Jagodnjak u iznosu od 9.518,30 kuna.

Povjerenstvo je odobrilo zamolbe za sufinanciranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine Pučkog otvorenog učilišta Zagreb,  Diopter otvorenog učilišta, Pula, Pučkog otvorenog učilišta AMC Nova Gradiška te Škole stranih jezika Žerjav, Čakovec.

Povjerenstvo, uslijed promjene nabavnih cijena, odlučivalo o novim iznosima po zamolbama fizičkih osoba koje su prethodno odobrene na 10. sjednici Povjerenstva te su odobrene sljedeće izmjene zamolbi: K.B. iz Murskog Središća u iznosu od 14.14.789,34 kuna, V.O. iz Paraga u iznosu od 16.632,75 kuna te J.O. iz Grubišnog Polja u iznosu od 7.006,03 kuna.

Također su odobrene zamolbe za obnovu i opremanje stambenih objekata obitelji M.B. iz Totovca u iznosu od 28.660,01 kuna, S.K. iz Zagreba u iznosu od 20.681,75 kuna, J.O. iz Koprivnice u iznosu od 11.997,49 kuna, S.B. iz Slavonskog Broda u iznosu od 15.847,03 kuna te zamolba za iskop bunara za pitku vodu D.B. iz Donje Gračenice u iznosu od 19.875,00 kuna.
 

Održana deseta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Deseta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u petak, 7. lipnja 2022. godine, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva - potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage.

Na sjednici je kratko raspravljano o položaju pripadnika/ca romske nacionalne manjine na području Grada Zagreba.

Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, jednoglasno je usvojilo Kriterije za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Povjerenstvo je odobrilo zamolbe za sufinanciranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine Učilišta Lovran, Pučkog otvorenog učilišta Novak, Mala Subotica, Pučkog otvorenog učilišta Libar, Slavonski Brod te Diopter otvorenog učilišta, Pula. Odobrene su i dvije zamolbe Romske udruge umirovljenika, Sisak za financiranje razlike za plaće i doprinose za 4 radnika u okviru programa javnih radova u iznosu od 10.635,66 kn te zamolbe za financiranje razlike za plaće i doprinose za 11 radnika u okviru programa javnih radova u iznosu od 10.193,80 kn, a Osnovnoj školi „Braća Bobetko“, Sisak odobrena je zamolba za financiranje nabave lektirnih naslova za školsku knjižnicu u iznosu od 26.914,11 kn.

Također su odobrene zamolbe V.O. iz Paraga u iznosu od 13.660,80 kn te D.B. i K.O: iz Podturna u iznosu od 14.856,57 kn za uređenje stambenog objekta, K i D.B. iz Murskog Središća u iznosu od 13.168,23 kn za kupnju stolarije, J.O. iz Grubišnog Polja u iznosu od 7.314,91 kn za obnovu stambenog prostora, M.O. iz Karlovca Ludbreškog za kupnju namještaja u iznosu od 14.918,00 kn te M. i J.H. iz Čakovca za kupnju građevinskog materijala u ukupnom iznosu od 14.938,35 kn.

Sjednica je organizirana u okviru projekta „Uključivanje Roma - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - FAZA I“, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Održana deveta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Deveta sjednica Povjerenstva održana je 25. ožujka 2022. godine pod vodstvom predsjednika Povjerenstva - potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Borisa Miloševića i na njoj je Povjerenstvo, uslijed promjene nabavnih cijena, odlučivalo o novim iznosima po zamolbama fizičkih osoba koje su prethodno odobrene na 7. i 8. sjednici Povjerenstva te su odobrene sljedeće izmjene zamolbi: I.O. iz Kutine u iznosu od 14.986,03 kn (isti ukupni iznos), R.R. iz Slavonskog Broda u iznosu od 12.535,86 korigiran je na 12.421,38 kn i Č.T. iz Slavonskog Broda u iznosu od 11.059,22 kuna korigiran je na 13.072,18 kn, M.O. iz Macinca u iznosu od 7.400,00 kuna korigiran je na 6.650,00 kn, Z.N. iz Slavonskog Broda u iznosu od 9.610,59 kn (isti iznos), Š.B. iz Pule u iznosu od 14.793.75 kn korigiran je na 13.711,81 kn, M.B. iz Jagodnjaka u iznosu od 15.000,00 kn korigiran je na 14.885,69 kn, I.B. iz Ivanić Grada u iznosu od 15.000,00 kuna korigiran je na 14.999,75 kn, obitelji Š. i H. iz Zagreba u iznosu od 15.000,00 kuna korigiran je na 14.202,76 kn.

Održana osma sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 
Osma sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u utorak, 15. veljače 2022. godine, u virtualnom obliku, pod vodstvom predsjednika Povjerenstva - potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Borisa Miloševića.

Na sjednici je raspravljano o prijedlogu Zaključka Povjerenstva o potrebi uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) za 2022. godinu sukladno Operativnom programu Vlade Republike Hrvatske za romsku nacionalnu manjinu, za razdoblje 2021. - 2024., dijela 8.5. Uređenje, urbanizacija i legalizacija romskih naselja, aktivnost 8.5.9. Sukladno ovoj aktivnosti Vlada Republike Hrvatske je zadužila nadležno Ministarstvo odnosno Fond da pronađe rješenje za ilegalna odlagališta otpada koja, u nekim naseljima predstavljaju ozbiljan zdravstveni problem, a Zaključak je jednoglasno usvojen.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Povjerenstvo je odobrilo zamolbu Općine Petrijanec za financiranje izrade autobusne stanice u romskom naselju, za naselja Donje i Gornje Vratno u iznosu od 86.000,00 kn, udruge Romski kulturni centar iz Siska za sufinanciranje razlike za plaće i doprinose za 13 djelatnika zaposlenih u javnim radovima u iznosu od 12.096,88 kn, zamolba Udruge za razvoj i bolji život Roma, Sisak Siska za sufinanciranje razlike za plaće i doprinose za 4 djelatnika), u iznosu od 8.885,66 kn te zamolbu Osnovne škola Žitnjak, Zagreb, za donaciju knjiga lektirnih naslova za potrebe učenika od 1. do 8. razreda te knjiga grafički i sadržajno prilagođenih djeci s teškoćama u razvoju., u iznosu od 41.565,37 kn.
Također su odobrene zamolbe za obnovu kuće obitelji Š. i H. iz Zagreba u iznosu od 15.000,00 kuna, I.B. iz Ivanić Grada u iznosu od 15.000,00 kuna, M.H. iz Karlovca u iznosu od 15.000,00 kn, Z.N. iz Slavonskog Broda u iznosu od 9.610,59 kn, Z. M. iz Kotoribe u iznosu od 15.000,00 kuna, Š.B. iz Pule u iznosu od 14.793.75 kn, S.O. iz iz Čakovca u iznosu od 14.845,00 kuna te N.O. iz Županeca, Mali Bukovec, u iznosu od 15.000,00 kuna.

Održana sedma sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 
Sedma sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u srijedu, 26. siječnja 2022. godine u virtualnom obliku, pod vodstvom predsjednika Povjerenstva - potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Borisa Miloševića.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Povjerenstvo je odobrilo zamolbu Općine Nedelišće za financiranje materijala za uređenje okoliša ispred kontejnera Vijeća mjesnog odbora Parag u naselju Parag u iznosu 19.036,50 kn te više individualnih zamolbi (M.B. iz Jagodnjaka za obnovu kuće u iznosu od 15,000.00 kn, I.O. iz Kutine u iznosu od 14.986,03, R.R. iz Slavonskog Broda u iznosu od 12.535,86 i Č.T. iz Slavonskog Broda u iznosu od 11.059,22 kuna, M.O. iz Macinca za sufinanciranje nabave medicinskog uređaja apneje u iznosu od 7.400,00 kuna. Prihvaćena je i zamolba Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“za sufinanciranje izrade ploča spomen obilježja „Zid boli“ kod Romskog memorijalnog centra u Uštici, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kn.
 

Održana šesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 
Šesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine održana je u četvrtak, 16. prosinca 2021. godine, korištenjem elektronskih sredstava komunikacije, pod vodstvom predsjednika Povjerenstva - potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Borisa Miloševića.

Povjerenstvo je na sjednici prihvatilo Prijedlog godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu te prijedlog raspodjele financijskih sredstava za romsku nacionalnu manjinu.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDUOSZ) je u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (ULJPPNM i Savezom Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ dovršio Prijedlog Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu. Usvajanje Godišnjeg programa već krajem 2021. godine omogućit će dulji rok za prijavu korisnika, pravovremenu provedbu svih pratećih aktivnosti, od administrativne provjere prijava do javne nabave i distribucije materijala u periodu prikladnom za građevinske radove. Prijedlog predviđa četiri modela, uz dva postojeća u 2021. godini, dodjelu aparata bijele tehnike i opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora, uvode se i dodjela vanjske stolarije neophodne za zatvaranje prostora i uređenje podova.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Povjerenstvo je odobrilo zamolbu Osnovne škole Vladimira Nazora, Pribislavec koja se odnosi na sufinanciranje troškova nabave izbornih književnih tekstova za cjelovito učenje i knjižničnog programa u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, kao i zamolbu Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“za sufinanciranje izrade ploča spomen obilježja „Zid boli“ kod Romskog memorijalnog centra u Uštici, u ukupnom iznosu od 150.000,00 kn. 
 

Održana peta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 
U petak, 3. prosinca 2021. godine održana je peta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, pod vodstvom predsjednika Povjerenstva - potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Borisa Miloševića.

Na sjednici je Povjerenstvo rasporedilo financijska sredstava za pripadnike romske nacionalne manjine te primilo Informaciju o statusu pripreme Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Povjerenstvo je odobrilo sredstva Općini Darda za sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Jablanove ulice u Dardi u cijelosti, u ukupnom iznosu od 56.250,00 kn, Općini Jagodnjak za sufinanciranje priključka na vodu u uredu u Jagodnjaku, u iznosu od 5.000,00 kn te tri zamolbe Grada Čakovca: sufinanciranje troškova projektiranja izgradnje prometnice, pripadajuće odvodnje i javne rasvjete za put koji povezuje romsko naselje sa županijskom cestom prema Gornjem Kuršancu i Varaždinu u cijelosti, u iznosu od 97.500,00 kn, sufinanciranje odvoza mješovitog otpada domaćinstava u Kuršanečkom lugu u iznosu od 60.000,00 kn te sufinanciranje iskopa tri upojna bunara za odvodnju poplavljene vode u Kuršancu u iznosu od 98.875,00 kn. Odobrena je i zamolba Općine Petlovac za sufinanciranje prijedloga parcelacije u svrhu postupka legalizacije romskog naselja Torjanci u iznosu od 92.500,00 kn.
 

Održana četvrta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Četvrta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u utorak, 12. listopada 2021. godine, u Svetom Martinu na Muri, pod predsjedanjem vodstvom predsjednika Povjerenstva - potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Borisa Miloševića.

Sjednica je organizirana u okviru projekta „Uključivanje Roma - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - FAZA I“, financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda te je održana nastavno na terenski posjet Povjerenstva naseljima Orehovica, Pribislavec i Parag (Općina Nedelišće).

U otvorenom dijelu sjednice zamjenik župana Međimurske županije, gradonačelnici, općinski načelnici i drugi predstavnici jedinica lokalne samouprave te vijeća romske nacionalne manjine predstavili su najznačajnija postignuća i izazove u poboljšanju uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine.

U zatvorenom dijelu sjednice nastavljena je diskusija o kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj- Povjerenstvo je informirano i o provedbi Godišnjeg programa za unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu.

Povjerenstvo je rasporedilo sredstva za financijsku pomoć romskoj nacionalnoj manjini temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Odobrene su zamolbe za sufinanciranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine Diopter pučkom učilištu Pula i Pučkom otvorenom učilištu Libar, Slavonski Brod.
 

Održana treća sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

U petak, 3. rujna 2021. održana je treća sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, pod vodstvom predsjednika Povjerenstva - potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Borisa Miloševića.

Sjednica je održana nastavno na terenski posjet Povjerenstva naseljima Bistrinci (Grad Belišće), Torjanci (Općina Petlovac) i Beli Manastir u Osječko-baranjskoj županiji.

U otvorenom dijelu treće sjednice zamjenik župana Osječko-baranjske županije, gradonačelnici, načelnici i drugi predstavnici lokalnih samouprava te vijeća romske nacionalne manjine predstavili su najznačajnija postignuća i izazove u poboljšanju uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine, uključujući potporu Povjerenstva, kao što su izgradnja ceste u Bistrincima te sufinanciranje prometne infrastrukture u Jagodnjaku.

U zatvorenom dijelu sjednice nastavljena je diskusija o kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj a potom je Povjerenstvo informirano i o provedbi Godišnjeg programa za unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu.
 
Posjet i sjednica Povjerenstva organizirani su kao dio aktivnosti projekta „Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine - FAZA I“ (ESF).
 

Održana druga sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

U petak, 23. srpnja 2021. održana je druga sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, u virtualnom obliku, pod vodstvom predsjednika Povjerenstva - potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Borisa Miloševića.

Na drugoj sjednici osnovana je Komisija za unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine te su imenovani članovi Komisije, iz reda članova Radne skupine Povjerenstva i predstavnika Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Povjerenstvo je rasporedilo sredstva za financijsku pomoć romskoj nacionalnoj manjini temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Odobrene su zamolbe Grada Belišća za sufinanciranje 2. faze izgradnje ceste u naselju Bistrinci, Općini Nedelišće za popravak autobusne stanice u naselju Parag, Općini Jagodnjak za izgradnju nogostupa i parkinga kod ambulante, Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ za sufinanciranje edukativnog projekta u vezi s Popisom stanovništva 2021. i rekonstrukciju objekta Romskog edukacijsko-kulturnog centra, udruzi Romski nacionalni forum za sufinanciranje izložbe „50 godina od prvog kongresa Roma 1971. godine“, udruzi Romski kulturni centar, Udruzi za razvoj i bolji život Roma i Vijeću romske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije za sufinanciranje programa koji se provode u okviru Javnih radova te zamolbe za sufinanciranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine Intelekt ustanovi za srednjoškolsko obrazovanje, Rijeka, Diopter otvorenom učilištu Pula, Pučkom otvorenom učilištu Novak, Mala Subotica te Industrijsko-obrtničkoj školi, Slavonski Brod.
 

Održana prva sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

U ponedjeljak, 19. srpnja 2021. održana je prva sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, u virtualnom obliku, pod vodstvom predsjednika Povjerenstva - potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Borisa Miloševića.

Na prvoj sjednici usvojen je Poslovnik o radu Povjerenstva te je Povjerenstvo imenovalo Radnu skupinu, stalno tijelo zaduženo za pripremu svih materijala za sjednice Povjerenstva.

Nadalje, Povjerenstvo je dalo suglasnost na Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu i donijelo Kriterije za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Odluka o imenovanju Radne skupine Povjerenstva

Kriteriji za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu
 

O Povjerenstvu

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. lipnja 2021. donijela Odluku o osnivanju Povjerenstva, u skladu s dugogodišnjom praksom uključivanja ključnih resora i predstavnika romske zajednice u praćenje provedbe javne politike za uključivanje Roma u hrvatsko društvo.

Zadaće Povjerenstva uključuju sustavno praćenje i analiziranje provedbe Nacionalnog plana na temelju izvješća tijela i/ili drugih relevantnih dionika, izradu preporuka, mišljenja, stručnih obrazloženja te smjernica u vezi s provedbom Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana za njegovu provedbu, predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Nacionalnog plana i pratećeg Akcijskog plana, praćenje rasporeda i utroška sredstava za provedbu mjera Nacionalnog plana za koje se sredstva izdvajaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, donošenje kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu te raspodjelu financijskih sredstava sukladno kriterijima za utvrđivanje financijske pomoći za romsku nacionalnu manjinu.

Na sjednici održanoj 16. srpnja Vlada Republike Hrvatske imenovala je predsjednika Povjerenstva, zamjenika predsjednika i članove Povjerenstva. Predsjednik Povjerenstva je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, Boris Milošević, zamjenik predsjednika Povjerenstva je zastupnik romske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru, Veljko Kajtazi, dok su članovi Povjerenstva državni tajnik Frano Matušić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, glavni državni rizničar, Ante Matijević, Ministarstvo financija, državni tajnik Tomislav Paljak, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, ravnateljica Uprave Katica Mišković, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, državna tajnica Marija Pletikosa, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, državni tajnik Gordan Hanžek, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, ravnatelj Ureda Alen Tahiri, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te sedam predstavnika romske nacionalne manjine: Suzana Krčmar, Branko Petrović, Stanoje Nikolić, Veli Huseini, Elvis Kralj, Lea Oršuš i Darko Hudorović.

Na sjednici održanoj 6. svibnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske razriješila je Borisa Miloševića dužnosti predsjednika Povjerenstva te je na istoj sjednici imenovala Anju Šimpragu, potpredsjednicu Vlade Republike Hrvatske, predsjednicom Povjerenstva. Na sjednici održanoj 30. lipnja 2022. godine Vlada Republike Hrvatske razriješila je Ivanu Vejić, imenovanu kao predstavnicu Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Teu Peko, imenovanu kao predstavnicu Ministarstva financija, dužnosti zamjenica članova Povjerenstva. Na istoj sjednici je za zamjenice članova Povjerenstva Vlada Republike Hrvatske imenovala Dariju Sinjeri, predstavnicu Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Silviju Radoš, predstavnicu Ministarstva financija. Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 21. srpnja 2022. godine dužnosti člana Povjerenstva razriješen je Ante Matijević kao predstavnik Ministarstva financija, a imenovana je Danijela Stepić.
 
Na sjednici održanoj 26. siječnja 2023. godine Vlada Republike Hrvatske razriješila je dio dosadašnjih članova i zamjenika članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine., članove: Tomislava Paljka, predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja i Gordana Hanžeka, predstavnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje te zamjenice članova: Dariju Sinjeri, predstavnicu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Tatjanu Vukobratović Spasojević, predstavnicu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Bahriju Sejfić, predstavnicu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Novim članicama Povjerenstva imenovane su: dr.sc. Iva Ivanković, predstavnica Ministarstva znanosti i obrazovanja i Tatjana Vukobratović Spasojević, predstavnica Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a novim zamjenicama članica Lada Ćurković, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Marijana Bunčić, predstavnica Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i mr.sc. Klaudija Kregar Orešković, predstavnica Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.