Ravnatelj Ureda na 4. sastanku Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključivanje (CD-ADI) Vijeća Europe

Ravnatelj Ureda, Alen Tahiri, univ. spec. pol., sudjeluje od 7. do 10. prosinca 2021. u Strasbourgu na 4. sastanku Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključivanje (CD-ADI) Vijeća Europe. Na sastanku se raspravlja o brojnim temama, pri čemu ravnatelj ima zapažene intervencije uz teme borbe protiv govora mržnje, Nacrta Preporuka Odbora ministara o višerazinskim politikama i vladavini za interkulturnu integraciju, suradnji s civilnim društvom, napretku u integraciji Roma, osobito antiromizmu, jednakosti Romkinja, reformi mehanizma praćenja provedbe Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima te radu Odbora i njegovih struktura u razdoblju 2022.-2025.Pisane vijesti