Obavijest o provedbi online edukacija o nediskriminaciji

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske od prosinca 2021. provodi online edukacije o nediskriminaciji s naglaskom na anti-diskriminacijsko zakonodavstvo, pojave diskriminacije kod zapošljavanja i na radu te primjere dobre prakse u promicanju jednakosti.

Cilj je informirati i osvijestiti sudionike o njihovoj odgovornosti za stvaranje radnog okruženja oslobođenog od diskriminacije i dužnosti zaštite dostojanstva radnika. Edukacije su prvenstveno namijenjene  zaposlenicima sindikata koji pružaju pravnu pomoć, stručnjacima za ljudske potencijale i rukovoditeljima poduzeća i radničkim predstavnicima (povjerenici za zaštitu dostojanstva radnika, sindikalni predstavnici, članovi radničkih vijeća).

Online predavanja vode zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja, univ.spec.iur., profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci doc. dr. sc. Adrijana Martinović i voditeljica pravno-kadrovskih poslova i javnih politika u području zaštite na radu Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Gordana Palajsa.

Uz predavanja, 16. i 17. prosinca 2021., održane su interaktivne virtualne rasprave u okviru kojih su predstavljeni primjeri iz prakse, a sudionici su imali priliku dobiti odgovore na pitanja vezana uz pojave diskriminacije.

Online edukaciji moguće je pristupiti do 31.12.2022., a unaprijed snimljena predavanja omogućuju odabir vremena i tempa pregledavanja sadržaja.

Program je besplatan, a pristup je omogućen svim zainteresiranim osobama koje se registriraju na:
1) Mrežnoj stranici namijenjenoj poslodavcima i stručnjacima u području razvoja ljudskih potencijala dostupnoj ovdje: https://nediskriminacija.poslodavci.e-kongres.hr/login
2) Mrežnoj stranici namijenjenoj zaposlenicima sindikata i radničkim predstavnicima dostupnoj ovdje: https://nediskriminacija.sindikati.e-kongres.hr/login

Pisane vijesti