Obavijest o pokretanju postupka izrade novog strateškog dokumenta u nadležnosti Ureda

Ovim putem obavještavamo javnost kako Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/22-04/08, URBROJ: 50301-04/25-22-2 od 10. veljače 2022., pokreće postupak izrade srednjoročnog akta strateškog planiranja, Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. (dalje: Nacionalni plan).
 
Primarni cilj budućeg Nacionalnog plana jest postavljanje sveobuhvatne pravne, političke i operativne inicijative za suzbijanje trgovanja ljudima, od prevencije do osude počinitelja, istodobno ističući zaštitu žrtava, posebno žena i djece, stavljajući poseban naglasak na suzbijanje trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, u skladu s europskim strateškim okvirom, odnosno važećom EU strategijom suzbijanja trgovanja ljudima za razdoblje od 2021. do 2025.
 
Stoga ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se uključe u aktivno sukreiranje predmetnog Vladinog dokumenta, kako putem sudjelovanja u diskusijama u predstojećim aktivnostima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina tijekom kojih će, između ostalog biti diskutirani i prioriteti intervencija u najavljenom dokumentu, tako i putem aktivnog komentiranja Nacrta dokumenta tijekom postupka javnog savjetovanja, o čemu ćemo vas pravodobno informirati na našim mrežnim stranicama.
 

Pisane vijesti