Regionalna konferencija na temu suzbijanja trgovanja ljudima

U suorganizaciji Akademije pravnih znanosti Hrvatske i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske te nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima, uz financijsku potporu Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, u okviru ALUMNI Small Grants programa, dana 24. veljače 2022., održana je online regionalna konferencija pod nazivom „Prijava trgovanja ljudima, rješavanje pitanja naknade žrtvama i utvrđivanje drugih ključnih pitanja vezanih uz suzbijanje trgovanja ljudima“.
 
Riječ je o regionalnoj konferenciji u okviru projekta „Zaštita, pomoć i socijalna uključenost ranjivih skupina u kontekstu trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj“. Cilj navedene Regionalne konferencije je bio unaprijeđene bilateralne suradnje, razmjena znanja i dobre prakse među različitim međunarodnim dionicima, kao i iznalaženje mogućih rješenja ovog globalnog problema.
 
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., uz g. Alexandera H. Henegara, predstavnika Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, uvodnim govorom otvorio je ovu regionalnu konferenciju. U svom uvodnom govoru posebno je istaknuo važnost dobre suradnje s kolegicama i kolegama kroz neformalnu mrežu nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe i Europsku mrežu nacionalnih koordinatora i ekvivalentnih mehanizama.  Naglasio je i kako Republika Hrvatska, kao država članica Europske unije, snažno podupire pronalaženje odgovarajućeg načina uspostave formalnih mehanizama naknade za žrtve trgovanja ljudima u postojećim sustavima naknade za žrtve svih kaznenih djela.
 
Regionalna konferencija je bila podijeljena na dva panela. Prvi panel bio je usmjeren na raspravu o identificiranju odgovarajućeg modela za funkciju nacionalnog izvjestitelja o suzbijanju trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Svoja iskustva na navedenu temu podijelili su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Vijeća Europe odnosno GRETA-e, Kraljevine Belgije, Kraljevine Švedske i Velikog Vojvodstva Luksemburga.
 
Tijekom drugog panela nacionalni koordinatori država Jugoistočne Europe, koji djeluju kroz neformalnu mrežu nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe, predstavili su postojeće modele nacionalnog izvještavanja i naknade žrtvama trgovanja ljudima u svojim državama. Na regionalnoj konferenciji sudjelovali su nacionalni koordinatori Republike Sjeverne Makedonije, Republike Kosovo, Republike Rumunjske, Republike Crne Gore i Republike Hrvatske.
 
Ujedno, ovu regionalnu konferenciju popratili su brojni predstavnici tijela državne uprave, javnih ustanova, organizacija civilnog društva te predstavnici pravosudnih tijela, kao i akademske zajednice.
 

Pisane vijesti