Poziv romskim predstavnicima civilnog društva za sudjelovanje na 21. sastanku Međunarodnog upravnog odbora Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. u Skopju, 29. – 30. rujna 2011. godine

Obavještavamo vas da je Tajništvo Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. objavilo otvoreni poziv romskim predstavnicima civilnog društva za sudjelovanje na 21. sastanku Međunarodnog Upravnog odbora u Skopju, 29. – 30. rujna 2011. godine:

Tajništvo Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine predstavlja novi sustav izbora predstavnika civilnog društva za sudjelovanje na događanjima u okviru Desetljeća. Svrha je potaknuti različite romske predstavnike civilnog društva da preuzmu aktivnu ulogu na sastancima Međunarodnog upravnog odbora i drugim skupovima Desetljeća.

U privitku je poziv romskim delegatima civilnog društva i prijavnica za sudjelovanje na 21. sastanku Međunarodnog upravnog odbora (MUO). Vaša prijava je dobrodošla, a bit ćemo zahvalni budete li distribuirati informacije među svojim romskim partnerima iz civilnog društva.
21. sastanak MUO Desetljeća je prvi događaj koji se organizira u okviru predsjedanja Republike Makedonije Desetljećem i planiraju se dva dana programa, uključujući terenski posjet u popodnevnim satima 30. rujna 2011. godine.
Predsjedništvo Desetljeća Republike Makedonije, a posebice ministar Nezdet Mustafa, nacionalni koordinator Desetljeća, ima snažnu namjeru da nadolazeća događanja Desetljeća učini pragmatičnim i praktičnim, pružajući odgovarajući prostor za raspravu, inovacije i opipljive preporuke
21. sastanak Međunarodnog Upravnog odbora Desetljeća ukljućivati će sjednice o aktualizaciji čvrstih prijedloga za sinergije između Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. godine i Okvira EU za nacionalne strategije integracije Roma. Također, biti će predstavljen pregled preliminarnih rezultata pilot-projekta Regionalnog pregleda romskih kućanstava, kao i prezentacija trenutnog statusa Fonda Desetljeća.
Molimo da popunjeni obrazac dostavite najkasnije do 13. rujna 2011. na elektronsku poštu navedenu u prijavnici, te imajte na umu da Tajništvo neće uzeti u obzir nepotpune ili zakašnjele prijave.

 


1. Poziv romskim delegatima civilnog društva

2. Prijavnica za sudjelovanje na 21. sastanku Međunarodnog upravnog odboraPisane vijesti