Obavijest o pokretanju postupka izrade Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023.-2025.

Ovim putem obavještavamo javnost kako Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, temeljem Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 6/2019), a u vezi s točkom III. Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokova donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu (KLASA: 022-03/20-04/352, URBROJ: 50301-05/16-20-6, od 14. listopada 2020. godine) pokreće postupak izrade  Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2023.-2025. (Akcijski plan, za 2023.-2025.).
 
Akcijski plan za 2023.-2025., drugi je i ključni kratkoročni provedbeni akt Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine budući će upravo njegov sadržaj definirati brzinu i izglednost postizanja ciljeva i ciljanih vrijednosti Nacionalnog plana.

Pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe u izradu dokumenata, kako sudjelovanjem u radu Radne skupine za izradu Nacrta Akcijskog plana, za 2023.-2025. tako i putem aktivnog komentiranja Nacrta dokumenta kada isti bude dostavljen na javno savjetovanje, o čemu ćemo pravodobno informirati na našim mrežnim stranicama.
 

Pisane vijesti