Ravnatelj Ureda na 2. sastanku Odbora stručnjaka za zločin iz mržnje (PC/ADI-CH) Vijeća Europe

Alen Tahiri, univ. spec. pol., ispred Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, sudjeluje na 2. sastanku Odbora stručnjaka za zločin iz mržnje (PC/ADI-CH) Vijeća Europe, koji se održava 29. i 30. rujna 2022., u Strasbourgu. Glavni cilj ovog Odbora stručnjaka je izraditi nacrt Preporuka o suzbijanu zločina iz mržnje do kraja 2023. Preporuke će nadopuniti i unaprijediti postojeće standarde Vijeća Europe u području zločina iz mržnje, kao i u nalazima i preporukama nadzornih tijela te relevantnoj sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava.
 
U izradi Preporuka Odbor je zauzeo sveobuhvatan pristup pitanjima koja se odnose na zločin iz mržnje, identificirao je ključne kontekstualne čimbenike koji olakšavaju ili dovode do nasilja motiviranog pristranošću i predrasudama u Europi te je ispitao pravne i političke okvire u državama članicama Vijeća Europe za sprječavanje i rješavanje ovih složenih i međusobno povezanih pitanja.
 
G. Tahiri je naglasio kako Republika Hrvatska snažno podupire napore Odbora stručnjaka u pripremi predmetnih Preporuka jer je samo sveobuhvatan pristup problematici zločina iz mržnje ispravan pristup. Izrazio je uvjerenje kako je uz podršku velikog broja međunarodnih partnera, međunarodnih organizacija i predstavnika civilnog društva moguće ostvariti zadane ciljeve.
 
Nadalje, g. Tahiri je naglasio primjere dobre prakse iz Republike Hrvatske te važnost da je u Republici Hrvatskoj, osim zločina iz mržnje, Kaznenim zakonom sankcionirano i javno poticanje na nasilje i mržnju (članak 325. Kaznenog zakona). Istaknuo je i kako Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske kontinuirano provodi edukativne aktivnosti na području suzbijanja zločina iz mržnje.Pisane vijesti