Održana Trinaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Trinaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u ponedjeljak, 12. prosinca 2022. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva – potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage.
Na sjednici je Povjerenstvo primilo informaciju Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje o provedbi Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu kao i najavu Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske  nacionalne manjine za 2023. godinu.
Članovi Povjerenstva otvorili su raspravu o unaprjeđenju Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.
Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj Povjerenstvo je odobrilo tri zamolbe Općine Pribislavec u ukupnom iznosu od 937.280,00 kn: zamolba za financiranje izgradnje dječjeg igrališta u romskom naselju u Pribislavcu, kč.br. 4484/1 k.o. Pribislavec u iznosu 762.000,00 kn, zamolba za nabavu komunalne opreme (kanti za otpad) za 168 kućanstava romskog naselja u Pribislavcu u iznosu 98.280,00 kn te zamolba za sufinanciranje projekta rekonstrukcija javne rasvjete u romskom naselju u Pribislavcu u iznosu 113.000,00 kn.
Odobrena je i zamolba za sufinanciranje projekta ˝Jednak početak svima“ Centra za ranu intervenciju u djetinjstvu - MURID kojim se osigurava pružanje usluge rane razvojne podrške obiteljima u Međimurskoj županiji koje pripadaju romskoj nacionalnoj manjini te imaju djecu s teškoćama u razvoju/razvojnim odstupanjima u iznosu od 162.500,00 kn.
Dvije zamolbe odobrene su Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, Zamolba za izradu 11 ploča za spomen obilježje "Zid boli" u Uštici na kojemu su ispisana imena romskih žrtava stradalih za vrijeme Drugog svjetskog rata u iznosu od 450.000,00 kn te zamolba za sufinanciranje web portala Phralipen.hr. u iznosu od 195.688,00 kn.
Povjerenstvo je također odobrilo zamolbe za sufinanciranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine, Pučkom otvorenom učilištu Novak u iznosu od 83.700,00 kn te Pučkom otvorenom učilištu Libar u iznosu od 9.000,00 kn.
Povjerenstvo je, uslijed promjene nabavnih cijena, odlučivalo o novim iznosima po zamolbama fizičkih osoba koje su prethodno odobrene na 10. i 11. sjednici Povjerenstva te su odobrene sljedeće izmjene zamolbi: D.B. iz Donje Gračenice u iznosu od 10.875,00 kn i S.K. iz Zagreba u iznosu od 20.676,51 kn.

Pisane vijesti