Održana Petnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Petnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u petak, 17. veljače 2023. godine, korištenjem elektronskih sredstava komunikacije.
Povjerenstvo je usvojilo suglasnost na tekst Prijedloga Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2023. godinu.
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske zadužen je da o predmetnoj Suglasnosti obavijesti Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Pisane vijesti