Statistički podaci o zločinu iz mržnje

Sukladno Protokolu o postupanju u slučaju zločina iz mržnje iz 2011., Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, kao središnje tijelo u Republici Hrvatskoj za prikupljanje, objedinjavanje i objavu podataka o zločinu iz mržnje, suradnju s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama koje djeluju u ovom području, prikupio je i objedinio statističke podatke o zločinu iz mržnje.
 
Podaci za razdoblje od 2016. do 2020. dostupni su putem sljedećih poveznica:

Statističi podaci o zločinu iz mržnje za 2016.
Statističi podaci o zločinu iz mržnje za 2017.
Statističi podaci o zločinu iz mržnje za 2018.
Statističi podaci o zločinu iz mržnje za 2019.
Statističi podaci o zločinu iz mržnje za 2020.