Ravnatelj Ureda na 3. sastanku Odbora stručnjaka za zločin iz mržnje (PC/ADI - CH) Vijeća Europe

Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., sudjelovao je kao ekspert na 3. sastanku Odbora stručnjaka za zločin iz mržnje (PC/ADI-CH) Vijeća Europe, koji je održan 30. i 31. ožujka 2023., u Strasbourgu. Glavni cilj ovog Odbora stručnjaka je izraditi nacrt Preporuka o suzbijanu zločina iz mržnje do kraja 2023. Preporuke će nadopuniti i unaprijediti postojeće standarde Vijeća Europe u području zločina iz mržnje.
G. Tahiri naglasio je kako je zakonodavstvo Republike Hrvatske uvelike usklađeno s nacrtom Preporuka, te činjenicu kako Republika Hrvatska snažno podupire napore Odbora stručnjaka u donošenju istih budući je za suzbijanje zločina iz mržnje potreban sveobuhvatni pristup svih ključnih dionika.
Također, g. Tahiri istaknuo je kako Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova i Vrhovnim sudom Republike Hrvatske  sudjeluje u provođenju projekta „REASON – Unapređenje odgovora na govor mržnje kroz pravno istraživanje, zagovaranje i trening.“ Projekt je  osmišljen s ciljem podržavanja sveobuhvatnog pristupa prevenciji i borbi protiv nesnošljivosti, rasizma, ksenofobije i diskriminacije na temelju rasnog ili etničkog podrijetla, boje kože, vjere, seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Pisane vijesti