Izrada Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava 2024. - 2025. i izrada Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije 2024. - 2025.

Ovim putem obavještavamo javnost kako Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, temeljem Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 6/2019) pokreće postupak izrade Nacrta Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava 2024. - 2025. i Nacrta Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije 2024. - 2025. (Akcijski planovi, za 2024. - 2025.).
 
Akcijski planovi, za 2024. - 2025., su ključni kratkoročni provedbeni akti Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine budući će upravo njihov sadržaj definirati brzinu i izglednost postizanja ciljeva i ciljanih vrijednosti Nacionalnog plana.

Pozivamo sve zainteresirane da se aktivno uključe u izradu dokumenata, kako sudjelovanjem u radu Radne skupine za izradu Nacrta Akcijskih planova, za 2024. - 2025., tako i putem aktivnog komentiranja Nacrta dokumenata kada isti budu dostavljeni na javno savjetovanje, o čemu ćemo pravodobno informirati na našim mrežnim stranicama.