Poboljšanje reakcije na trgovanje ljudima radi seksualnog iskorištavanja, posebno žena i djevojčica, borbom protiv potražnje u Jugoistočnoj Europi

Od  27. do 28. travnja 2023. godine, u Hotelu Neptun, u Dubrovniku, održana je Međunarodna konferencija „Poboljšanje reakcije na trgovanje ljudima radi seksualnog iskorištavanja, posebno žena i djevojčica, borbom protiv potražnje u Jugoistočnoj Europi“. Označena kao ključna u kontekstu razmjene nužnih znanja i iskustava, konferencija je od strane sudionika, ocjenjena kao „najuspješnija konferencija na temu suzbijanja trgovanja ljudima u ovom djelu Europe“.

Alen Tahiri, univ. spec. pol., ravnatelj Ureda i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima u uvodnom je obraćanju istaknuo kako je kazneno djelo trgovanja ljudima i dalje ozbiljna prijetnja koja stvara goleme ljudske, društvene i gospodarske troškove te kako nažalost niti jedna regija nije lišena ove pojave, uključujući i Europsku uniju.

U nastavku izlaganja, istaknuo je kako gotovo polovinu žrtava trgovanja ljudima unutar Europske unije čine građani Unije kojima se većinom trguje unutar njihovih država članica. Gotovo tri četvrtine (72 %) svih žrtava u Europskoj uniji i 92 % žrtava trgovanja ljudima radi seksualnog iskorištavanja čine žene i djevojčice, gotovo svaka četvrta žrtva trgovanja ljudima je dijete, a većina trgovaca ljudima u Europskoj uniji su građani Unije, u gotovo 75% slučajeva počinitelji su muškarci. Naglasio je kako se Republika Hrvatska u trendovima ne razlikuje od drugih država članica te da su i u Republici Hrvatskoj žrtve trgovanja ljudima najčešće osobe mlađe životne dobi, najčešći oblik iskorištavanja je spolno iskorištavanje, a u sve većem broju slučajeva govorimo o trgovanju ljudima unutar zemlje.

Naglašavajući i ostvareni napredak kao i da je Republika Hrvatska među prvim državama koja je svoje zakonodavstvo uskladila s odredbama Protokola UNa za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovanja ljudima, posebno ženama i djecom, nacionalni je koordinator istaknuo značaj i važnost kombiniranog pristupa. Pristupa kojeg promovira predmetni Protokol UNa, a koji integrira zaštitu ljudskih prava i pomoć žrtvama te djelotvornu prevenciju, procesuiranje počinitelja i suradnju s pravosudnim dužnosnicima.

Govor ravnatelja Ureda i nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima dostupan je u cijelosti na: (poveznica).
 
 
 
Konferenciju je, u suradnji s Uredom Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (UNODC), Ministarstvom Europe i vanjskih poslova Republike Francuske, Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Švedske i Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju (OSCE), organizirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Rad konferencije bio je podijeljen na 9 stručnih cjelina, a sudionicama se obratilo više od 50 istaknutih govornika.Pisane vijesti