4. sastanak Odbora stručnjaka za zločin iz mržnje (PC/ADI-CH) Vijeća Europe

U razdoblju od 4. do 6. listopada 2023. godine, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina gosp. Alen Tahiri univ. spec. pol., sudjeluje u Strasbourgu na 4. sastanku Odbora stručnjaka za zločin iz mržnje (PC/ADI-CH) Vijeća Europe.

Odbor stručnjaka za zločin iz mržnje (PC/ADI-CH) Vijeća Europe, sastoji se od 14 članova najvišeg ranga u području politike jednakosti, nediskriminacije i uključivanja, kao i kaznenog prava, uključujući prevenciju kriminala i prava žrtava (pet ispred Upravnog odbora za borbu protiv diskriminacije, raznolikosti i uključenosti Vijeća Europe (CDADI), pet ispred Europskog odbora za probleme kriminala (CDPC) te četiri neovisna stručnjaka).

Glavni cilj navedenog Odbora stručnjaka je izraditi nacrt Preporuka o suzbijanu zločina iz mržnje do kraja 2023. godine. Preporuke će nadopuniti i unaprijediti postojeće standarde Vijeća Europe u području zločina iz mržnje.

Gosp. Tahiri kao aktivni član spomenutog Odbora i Nacionalna kontakt osoba za suzbijanje zločina iz mržnje u Republici Hrvatskoj, obratio se nazočnima naglasivši kako je zakonodavstvo Republike Hrvatske uvelike usklađeno s nacrtom Preporuka kao i činjenicu kako Republika Hrvatska snažno podupire napore Odbora stručnjaka u donošenju istih s obzirom na to da je za suzbijanje zločina iz mržnje potreban sveobuhvatni pristup svih ključnih dionika.

U nastavku obraćanja iznio je podatke koji su predstavljeni na 5. sjednici Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje čiji je voditelj, a koja je zadužena za koordinaciju prikupljanja podataka o zločinu iz mržnje, praćenje i analizu pojavnosti zločina iz mržnje, koordinaciju međuresorne suradnje u borbi protiv zločina iz mržnje te izradu preporuka za unaprjeđenje sustava borbe protiv zločina iz mržnje. Također je skrenuo pozornost kako je posebna pažnja posvećena obradi podataka te da su održani bilateralni sastanci s predstavnicima Državnog odvjetništva, Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva unutarnjih poslova s kojim Ured prikuplja i objavljuje podatke. Podaci se objavljuju na web stranici Ureda i dostupni su široj javnosti.

Ujedno je izvijestio Odbor kako će Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji s Pravosudnom akademijom, tijekom studenoga 2023.godine organizirati edukaciju sudaca, državnih odvjetnika i policije koja je potrebna za nastavak edukacije svih dionika sustava. Edukacije će se održavati u Rijeci i u Zagrebu, a na svakoj edukaciji očekuje se do 30 polaznika.

Pisane vijesti