Održana Dvadeset i prva sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

U ponedjeljak, 20. studenoga 2023. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva - potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage, održana je dvadeset i prva sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (Povjerenstvo).

Temeljem članka 3., točka 4. Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Povjerenstvo je dalo suglasnost za odobrenje 15 zamolbi u ukupnom iznosu od 48.669,17 EUR (detaljnije dostupno ovdje).

Također, Povjerenstvo je donijelo odluku kojom se utvrđuje kako su iscrpljena sva sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu za svrhu propisanu člankom 3. točkom 4. Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Pod točkom razno, članovi Povjerenstva obaviješteni su o Odluci Vlade Republike Hrvatske o usvajanju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023. - 2025., koja je objavljena 26. listopada 2023. godine u Narodnim novinama (NN 125/2023), kao i o sadržaju dokumenta.  Akcijski plan prati strukturu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine te se sastoji od 24 mjere i 58 aktivnosti usmjerene postizanju sedam posebnih ciljeva. U odnosu na prethodni Akcijski plan (Akcijski plan za razdoblje od 2021. do 2022. godine), u novom je dokumentu broj aktivnosti povećan za 8, a za njegovu provedbu u Državnom proračunu za 2023. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 7.344.260 eura za 2023., a u projekcijama za 2024. godinu 9.130.058 eura te 8.578.338 eura za 2025. godinu, što ukupno čini 25.052.656 eura.Pisane vijesti