Javne konzultacije – predsjedanje Republike Hrvatske Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015.

Republika Hrvatska preuzima 1. srpnja 2012. godine predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015. U okviru predsjedanja održat će se dva zasjedanja Međunarodnog upravnog odbora i tri tematske međunarodne radionice.

Uzimajući u obzir sve dosada pristigle komentare, a posebno primajući na znanje prijedloge saborskog zastupnika g. Veljka Kajtazija, rezultat konzultacija s županijskim predsjednicima vijeća i predstavnicima romske nacionalne manjine, te Tajništva Desetljeća, kao i ideje iznijete tijekom dosada organiziranih konzultacija s tijelima državne uprave, međunarodnim organizacijama koje djeluju u RH, vijećima i predstavnicima romske nacionalne manjine te predstavnicima romskih udruga usuglašeni su prioriteti predsjedavanja Republike Hrvatske Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015.

Kao glavni prioritet određeno je Obrazovanje, dok su kao podprioriteti određene teme Mladi i Uporaba fondova Europske unije za potrebe romske nacionalne manjine. Ovim putem pozivamo vijeća i predstavnike romske nacionalne manjine, te romske udruge na dodatne konzultacije o predloženim naslovima međunarodnih radionica. Radionice su planirane u studenom 2012. godine, te u veljači i travnju 2013. godine. Predložene teme radionica su sljedeće:

1. Osnovnoškolsko obrazovanje kao temelj društvenog uključivanja Roma – premošćivanje jaza;
2. Uporaba pretpristupnih i pristupnih fondova Europske unije za boljitak Roma;
3. Sudjelovanje mladih Romkinja i Roma u lokalnom aktivizmu.

Preporučujemo da provjerite i mrežne stranice Desetljeća za uključivanje Roma: http://www.romadecade.org/home

Molimo vas da svoje komentare i prijedloge dostavite Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, isključivo elektronskim putem na e-mail adresu: ured@uljppnm.vlada.hr, najkasnije do petka, 11. svibnja 2012. godine. Zbog kratkih rokova za dovršetak programa predsjedavanja Desetljećem za uključivanje Roma 2005-2015, naknadno pristigli komentari neće se uzeti u obzir.

Molimo vas da ovu obavijest dostavite svim vijećima i predstavnicima romske nacionalne manjine, udrugama i organizacijama koje bi mogle biti zainteresirane.Pisane vijesti