Nacrt Nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020. godine - poziv na javno internetsko savjetovanje i javne rasprave

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske objavom nacrta Nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020. godine, poziva zainteresiranu javnost, uključujući organizacije civilnog društva i akademsku zajednicu te sve ostale zainteresirane građane, da se uključe u savjetovanje i pridonesu izradi Nacionalne strategije.

VIŠE... 


Pisane vijesti