Seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine održao je u petak 6. srpnja 2012. godine u Varaždinu (u prostorijama Varaždinske županije) seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Na seminaru su sudjelovali predstavnici Savjeta za nacionalne manjine, članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina i predstavnici tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa područja Varaždinske županije te predstavnici nadležnih ministarstava i ureda.


Sudionicima seminara su se, uz ravnatelja Ureda i predsjednika Savjeta, obratili i, ispred Varaždinske županije: zamjenica župana, predsjednica Koordinacije za ljudska prava, pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove, a ispred Grada Varaždina predsjednik Gradskog vijeća.

Poseban naglasak na ovom seminaru je stavljen na probleme u vezi s postupkom upisa u Registar konstituiranih vijeća i izabranih predstavnika nakon izbora u srpnju 2011. godine. Predstavnik Ministarstva uprave ukratko je iznio dosadašnji tijek upisa subjekata u Registar te obrazložio razloge otežanog odnosno usporenog upisa.

Na skupu je bilo riječi i o dosadašnjem radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, o problemima s kojima se susreću pojedina vijeća, ali i o primjerima dobre prakse u radu vijeća i predstavnika kao i dobre suradnje s tijelima Varaždinske županije i Grada Varaždina.


Pisane vijesti