Seminar „Osposobljavanje i educiranje mladih pripadnika nacionalnih manjina“ Marija Bistrica „Bluesun hotel Kaj“, 13. – 14. srpnja 2012. godine

U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske te Savjeta za nacionalne manjine, održan je 13. – 14. srpnja 2012. godine u Mariji Bistrici dvanaesti seminar za mlade na temu „Osposobljavanje i educiranje mladih pripadnika nacionalnih manjina".

Na navedenom seminaru sudjelovali su mladi pripadnici albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, slovačke i srpske nacionalne manjine.

Sudionici seminara su putem izlaganja predstavnika Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Savjeta za nacionalne manjine, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ureda za ravnopravnost spolova, Ministarstva socijalne politike i mladih te Ureda pučkog pravobranitelja upoznati sa sljedećim:

  • Uloga Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na promicanju i zaštiti prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
  • Položaj nacionalnih manjina i uloga Savjeta za nacionalne manjine
  • Obrazovanje nacionalnih manjina
  • Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
  • Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2011. – 2013.
  • Nacionalni program za mlade
  • Zakon o suzbijanju diskriminacije

U suradnji s Mrežom mladih Hrvatske održana je i radionica na temu „Suradnja i aktivna participacija mladih pripadnika nacionalnih manjina".Pisane vijesti