Obavijest o natječaju za provedbu istraživanja

Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Organizacije za europsku sigurnosti i suradnju (OSCE) u okviru projekta 'Najbolje prakse za integraciju Roma' (financiran u okviru programa EU Višekorisnička IPA 2010) objavio je natječaj za istraživača/icu o razlikama između politika i praksi. Natječaj se zatvara 30. srpnja 2012. godine, a prijave se dostavljaju na sljedeću adresu: jobs.ba@osce.org (s naznakom za Hrvatsku).

Više detalja možete pronaći OVDJE.Pisane vijesti