Zajednička Deklaracija Nacionalnih koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima zemalja Jugoistočne Europe o jačanju transnacionalnog referalnog mehanizma (TRM) i jačanju suradnje u slučajevima trgovanja ljudima

Povodom obilježavanja EU dana suzbijanja trgovanja ljudima 18.10., a slijedom sastanka nacionalnih koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima zemalja Jugoistočne Europe održanom u listopadu 2012. godine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina predstavlja tekst Zajedničke Deklaracije Nacionalnih koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima zemalja Jugoistočne Europe o jačanju transnacionalnog referalnog mehanizma (TRM) i jačanju suradnje u slučajevima trgovanja ljudima.

DOWNLOAD:
Zajednička Deklaracija Nacionalnih koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima zemalja Jugoistočne Europe o jačanju transnacionalnog referalnog mehanizma (TRM) i jačanju suradnje u slučajevima trgovanja ljudima

Joint Declaration of the National Anti-Trafficking Coordinators of South-East European (SEE) countries on Enhancing Transnational Referral Mechanisms (TRM) and Strengthening Cooperation in Cases of Human Trafficking

Pisane vijesti