Okrugli stol “Zakon o suzbijanju diskriminacije: pozitivna i negativna iskustva; sudska praksa'', 28. studenoga 2012., Gradska vijećnica Grada Vukovara

Dana 28. studenoga 2012. godine u prostorijama Gradske vijećnice u Vukovaru održan je u organizaciji udruge Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar okrugli stol pod nazivom "Zakon o suzbijanju diskriminacije: pozitivna i negativna iskustva; sudska praksa''. Okrugli stol održan je u okviru projekta "Jednaki u različitosti"/"Equally Diverse", koji je odobren za financiranje u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) "Potpora nacionalnim aktivnostima koje se tiču borbe protiv diskriminacije i promidžbe jednakosti". Projektom je među brojnim aktivnostima predviđena uspostava mreže antidiskriminacijskih kontakt točaka na regionalnoj razini, u koje se ubraja i udruga Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar.

Okrugli stol okupio je zainteresirane građane, predstavnike organizacija civilnog društva s područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije te predstavnike izvršne vlasti u Gradu Vukovaru. Događanje su popratili i mediji.

Predstavnici partnerskih institucija u projektu - Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nositelja projekta, Ureda pučkog pravobranitelja i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske - upoznali su sudionike sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije i njegovom primjenom u konkretnim slučajevima, posebno iz područja tržišta rada. Uslijedila je rasprava u kojoj su sudionici iznosili primjere diskriminacije s kojima se svakodnevno susreću.Pisane vijesti