ODOBRENI PROJEKTI UDRUGA ZA FINANCIRANJE

Nakon provedenog Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava u okviru raspoloživih sredstava iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske donio je Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2013. godinu. Udruge će biti obaviještene o načinu potpisivanja ugovora i isplati odobrenih sredstava.

Dokumenti za preuzimanje:
1. ODLUKA o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekata udruga u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2013. godinu
2. POPIS PROJEKATA ODOBRENIH ZA FINANCIRANJEPisane vijesti