Slovaci

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 3.688 pripadnika slovačke nacionalne manjine. Najviše Slovaka živi na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te Grada Zagreba.
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama slovačke nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Udruge slovačke nacionalne manjine su:
 
  • Savez Slovaka – Zvaz Slovakov, Našice
  • Slovački centar za kulturu Našice – Slovenske kulturne centrum Našice, Našice

Više informacija o financiranju navedenih udruga možete pronaći na poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html

Ministarstvo kulture i medija redovito financira programe zaštite kulturne baštine te programe izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture.
Pripadnici slovačke nacionalne manjine svoje pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju sudjelovanjem u modelu C osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.
Također, u svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj organizacijom ljetnih škola kao posebnih oblika nastave te provedbom posebnih programa skrbi se o obrazovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina i putem ustanova nacionalnih manjina čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja.
Pripadnici slovačke nacionalne manjine koriste i pravo na izdavanje dvojezične osobne iskaznice.
Pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina za slovačku nacionalnu manjinu propisano je statutom Općine Punitovci, a uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika slovačke nacionalne manjine propisani su statutom u Općini Punitovci (Osječko-baranjska županija) i Gradu Zagrebu.
 
Očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te davanje naziva naseljima, ulicama i trgovima imena osoba i događaja od značaja za povijest i kulturu slovačke nacionalne manjine uređeni su statutom Općine Punitovci.
 
Na redovnim lokalnim izborima koji su održani 16. svibnja 2021. godine, pripadnicima slovačke nacionalne manjine bilo je zajamčeno pravo na izbor 7 članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne samouprave. Izabrani su članovi u Gradu Našice te u Općini Punitovci (Osječko-baranjska županija) i Gradu Iloku (Vukovarsko-srijemska županija). Također je izabran, sukladno zajamčenom pravu na izbor, zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika slovačke nacionalne manjine u Općini Punitovci.
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabrano je 8 vijeća i 3 predstavnika slovačke nacionalne manjine.
Pripadnici slovačke nacionalne manjine imaju svoju predstavnicu u Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske.
Interese češke i slovačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru predstavlja zastupnik Vladimir Bilek.