Poljaci

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2011. godini u Republici Hrvatskoj je popisano 672 pripadnika poljske nacionalne manjine. Najviše Poljaka živi na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije.

Sukladno Zakonu o udrugama u Republici Hrvatskoj su registrirane dvije nevladine udruge poljske nacionalne manjine i to: Poljska kulturna udruga "Mikolaj Kopernik" iz Zagreba i Poljska kulturna udruga „Polonez“ Kaštel Stari.

U okviru programa informiranja Poljska kulturna udruga "Mikolaj Kopernik“ izdaje se dvomjesečno glasilo „Kopernik“.Navedene udruge ostvaruju program kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija djelovanjem pjevačkog zbora „Wisla“ u Zagrebu, organiziranjem izložbi te obilježavanjem Nacionalnih blagdana Republike Poljske: Dana Ustava - 3. svibnja i Dana neovisnosti - 11. studenoga.

Za ostvarivanje navedenih programa u 2017. godini doznačena su sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine u ukupnom iznosu od 100.000 kuna.

U Hrvatskome saboru interese poljske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi, pripadnik romske nacionalne manjine koji zastupa interese dvanaest nacionalnih manjina (njemačke, austrijske, židovske, rusinske, ukrajinske, poljske, romske, ruske, bugarske, rumunjske, turske i vlaške).

Izmjenama Ustava Republike Hrvatske u Preambuli su navedene sve nacionalne manjine među kojima i  Poljaci.