Nijemci i Austrijanci

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 3.034 pripadnika njemačke nacionalne manjine i 365 pripadnika austrijske nacionalne manjine.
Najviše Nijemaca živi na području Osječko-baranjske, Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije dok najviše Austrijanaca živi na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske i Istarske županije.
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama njemačke i austrijske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija.
Udruge njemačke i austrijske nacionalne manjine su:
 
  • Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj – Zagreb, Zagreb
  • Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek
  • Zajednica Austrijanaca u Hrvatskoj – Zagreb, Zagreb
  • Narodni savez Nijemaca Hrvatske, Zagreb
  • Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač, Sirač
  • Udruga Nijemaca i Austrijanaca Vukovar, Vukovar

Više informacija o financiranju navedenih udruga možete pronaći na poveznici:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html
 
Programe austrijske nacionalne manjine u 2018. godini financiralo je i Ministarstvo kulture i medija.
 
Pripadnici njemačke i austrijske nacionalne manjine svoje pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju sudjelovanjem u modelu C osnovnoškolskog obrazovanja.
 
Također, u svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj organizacijom ljetnih škola kao posebnih oblika nastave te provedbom posebnih programa skrbi se o obrazovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina i putem manjinskih ustanova čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja.
 
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabrana su 2 vijeća i 3 predstavnika njemačke nacionalne manjine te 1 predstavnik austrijske nacionalne manjine. U Gradu Zagrebu je statutom propisana i uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika austrijske nacionalne manjine.
 
Pripadnici njemačke nacionalne manjine imaju predstavnika, a pripadnici austrijske nacionalne manjine predstavnicu u Savjetu za nacionalne manjine.
 
U Hrvatskome saboru interese njemačke i austrijske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Austrijance, Bugare, Nijemce, Poljake, Rome, Rumunje, Ruse, Rusine, Ukrajince, Turke, Vlahe i).