Mađari

U 2011. godini popisano je u Republici Hrvatskoj 14.048  pripadnika mađarske nacionalne manjine. Najviše Mađara živi na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske i Primorsko –goranske županije  te na području Grada Zagreba.
 
Prema Zakonu o udrugama, Narodne novine broj 70/97 i 106/97) registrirane su sljedeće  nevladine udruge mađarske nacionalne manjine i to:
 
  • Demokratska zajednica Mađara Hrvatske sa sjedištem u Bilju
  • Savez mađarskih udruga, sa sjedištem u Belom Manastiru
  • Društvo mađarskih znanstvenika i umjetnika u Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu
  • Savez mađarskih učitelja Republike Hrvatske
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske financijski se pomažu programi informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija i programa koji proizlaze iz bilateralnog ugovora dvjema nevladinim udrugama Mađara: Demokratskoj zajednici Mađara Hrvatske, Bilje i Savezu mađarskih udruga, Beli Manastir.
           
Demokratska zajednica Mađara Hrvatske, Bilje, utemeljena je 1993. godine i ostvaruje program kulturnog amaterizma djelovanjem folklornih i glazbenih sekcija u 21 udruga i kulturnih društava Mađara koji djeluju na području Osječko-baranjske, Splitski-dalmatinske, Istarske, Vukovarsko-srijemske i Primorsko-goranske županije. Osim programa kulturnog amaterizma financiran je i Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma s Republikom Mađarskom. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske je zajednička krovna udruga koja ostvaruje program informiranja i izdavaštva tiskanjem tjednika “Uj Magyar Kepes Ujsag”, mjesečnika “Horvatorszag Magjarsag”, dječjeg lista “Barkoca” i godišnjaka “Rovatkak”.
 
U Državnom proračunu RH za 2017. godinu putem Savjeta za nacionalne manjine za programe  Demokratske zajednice Mađara osigurana su sredstva u iznosu od 2.696.000 kuna.
                    
Savez mađarskih udruga, Beli Manastir utemeljen je 1998. godine od kada je počeo ostvarivati programe informiranja tiskanjem tjednika lista “ Horvatorszagi Magyar Naplo”, mjesečnika „Hagyatek“,  dječjeg lista „ Szyvarvany“ i godišnjaka „ Evkony“ te kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija djelovanjem kulturno-umjetničkih društava u Ivanovcima, Starim Jankovcima, Osijeku, Belom Manastiru, Zagrebu, Jakovcima, Zmajevcu, Hrastinu, Vardarcu i Zajednici Mađara Daruvar. Savez ostvaruje program kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija djelovanjem udruga i kulturnih društava Mađara na području Osječko-baranjske, Zagrebačke, Zadarske, Požeško-slavonske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Istarske, Vukovarsko-srijemske i Primorsko-goranske županije. Osim programa kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija ovoj udruzi je financiran i Program koji proizlazi iz bilateralnog sporazuma s Republikom Mađarskom. 
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini putem Savjeta za nacionalne manjine financirani su programi članica Saveza u iznosu od 1.438.000 kuna, a temeljem Odluke o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2016. godine Savezu je putem Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina odobren iznos od 300.000,00 kuna.
 
U 2017. godini putem Savjeta za nacionalne manjine nastavljeno je financiranje Pučkog otvorenenog učilišta „Baranya Julia“ u iznosu od 533.000 kuna i program kulturnog amaterizma 16 samostalnih mađarskih zajednica i kulturnih društava u iznosu od 400.000 kuna.
 
Republika Hrvatska i Republika Mađarska potpisale su Sporazum o zaštiti prava hrvatske manjine u Mađarskoj i mađarske manjine u Republici Hrvatskoj 05. ožujka 1995. godine u Osijeku.
 
U rujnu 1999. godine u Osijeku je otvoren Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj.
 
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim  u svibnju  2015. godine pripadnici Mađara izabrali su 17 vijeća i 16 predstavnika mađarske nacionalne manjine .
 
Interese mađarske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru predstavlja zastupnik  Robert Jankovish, koji je i član Savjeta za nacionalne manjine.