Bošnjaci

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 24,131 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine. Najviše Bošnjaka živi na području Grada Zagreba, Sisačko-moslavačke, Istarske i Primorsko-goranske županije.
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama bošnjačke nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Udruge bošnjačke nacionalne manjine su:
 
 • Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Zagreb
 • Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske, Zagreb
 • Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske, Zagreb
 • Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo "Sevdah" Zagreb, Zagreb
 • Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod", Zagreb
 • Bošnjačka nacionalna zajednica Buzet, Buzet
 • Bošnjačka nacionalna zajednica grada Siska i Sisačko-moslavačke županije, Sisak
 • Bošnjačka nacionalna zajednica Labina, Labin
 • Bošnjačka nacionalna zajednica Pule i Istarske županije, Pula
 • Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju, Rijeka
 • Bošnjačka nacionalna zajednica Zadarske županije, Zadar
 • Bošnjačka zajednica kulture "Preporod" Dubrovnik, Dubrovnik
 • Bošnjačko kulturno umjetničko društvo "Ljiljan" Drenovci, Rajevo Selo
 • Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo "Nur" Sisak, Sisak
 • Kulturno društvo Bošnjaka "Preporod" Split, Split
 • Kulturno umjetničko društvo "Bosna" Istarske županije, Pula
 • Kulturno umjetničko društvo "Đulistan", Labin
 • Kulturno-umjetničko društvo "Kršanski ljiljani", Potpićan
 • Kulturno umjetničko društvo Sevdah Rijeka, Rijeka
 • Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Pula
 • Nacionalna zajednica Bošnjaka Vodnjan, Vodnjan
 • Udruga mladih Bošnjaka i prijatelja grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, Rijeka
 
Više informacija o financiranju navedenih udruga možete pronaći na poveznici:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html
 
Također, u svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj organizacijom ljetnih škola kao posebnih oblika nastave te provedbom posebnih programa skrbi se o obrazovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina i putem manjinskih ustanova čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja.
Uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika bošnjačke nacionalne manjinu propisani su statutom u Varaždinskoj županiji, općinama Gunja i Vojnić te u gradovima Crikvenica, Pula-Pola, kao i u Gradu Zagrebu.
 
Očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te davanje naziva naseljima, ulicama i trgovima imena osoba i događaja od značaja za povijest i kulturu bošnjačke nacionalne manjine uređeni su statutom Općine Vojnić.
 
Na redovnim lokalnim izborima koji su održani 16. svibnja 2021. godine, pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine bilo je zajamčeno pravo na izbor 13 članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izabrani su članovi u Karlovačkoj županiji (općina Cetingrad i Vojnić), Vukovarsko-srijemskoj županiji (općina Drenovci i Gunja) te Istarskoj županiji (općina Kršan, Raša i Sveta Nedelja te gradovima Labin i Vodnjan-Dignano).
Također su izabrani, sukladno zajamčenom pravu na izbor, zamjenici općinskih načelnika iz reda pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u Općini Cetingrad i Općini Gunja.
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabrano je 39 vijeća i 4 predstavnika bošnjačke nacionalne manjine u županijama, uključujući Grad Zagreb te 5 predstavnika u gradovima. Bošnjačka nacionalna manjina ima svog predstavnika u Savjetu za nacionalne manjine.
U Hrvatskome saboru interese bošnjačke nacionalne manjine predstavlja zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj koja zastupa ukupno 5 nacionalnih manjina (albansku, bošnjačku, slovensku, makedonsku i crnogorsku nacionalnu manjinu).