Albanci

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 13.817 pripadnika albanske nacionalne manjine. Najviše Albanaca živi na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske, Istarske, Splitsko-dalmatinske, Osječko-baranjske, Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama albanske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Udruge albanske nacionalne manjine su:
  
  • Unija Albanaca u Republici Hrvatskoj, Zagreb
  • Albansko dramsko društvo u Hrvatskoj "Mërgimtari", Zagreb
  • Albansko kulturno društvo u Hrvatskoj "Shkëndija", Zagreb
  • Društvo albanskih umjetnika Hrvatske - DEA, Sisak
  • Klub albanskih žena Hrvatske "Kraljica Teuta", Zagreb
  • Udruga albanske nacionalne manjine otoka Krka, Krk
  • Udruga albanskih žena Zagreba "Drita", Zagreb
 
Više informacija o financiranju navedenih udruga možete pronaći na poveznici:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html
 
Ove udruge ostvaruju program kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija djelovanjem mješovitih pjevačkih zborova, folklornih, plesnih, dramskih i glazbenih skupina te organiziranjem izložbi, tribina i obljetnica.
Pripadnici albanske nacionalne manjine svoje pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju sudjelovanjem u modelu C osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.
Također, u svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj organizacijom ljetnih škola kao posebnih oblika nastave te provedbom posebnih programa skrbi se o obrazovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina i putem manjinskih ustanova čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja.
Na redovnim lokalnim izborima koji su održani 16. svibnja 2021. godine, pripadnicima albanske nacionalne manjine bilo je zajamčeno pravo na izbor 1 člana predstavničkih tijela te je i izabran 1 član u Općini Velika Pisanica (Bjelovarsko-bilogorska županija).
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabrano je 27 vijeća i 8 predstavnika albanske nacionalne manjine u županijama, uključujući Grad Zagreb te 10 predstavnika u gradovima.
Uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika nacionalnih manjina za albansku nacionalnu manjinu je propisana statutom u Varaždinskoj županiji te u Gradu Crikvenici, Gradu Pula-Pola i Gradu Zagrebu.
 
Očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te davanje naziva naseljima, ulicama i trgovima imena osoba i događaja od značaja za povijest i kulturu albanske nacionalne manjine uređeno je statutom na području Šibensko – kninske županije.
Pripadnici albanske nacionalne manjine imaju svoju predstavnicu u Savjetu za nacionalne manjine Republike Hrvatske.
Interese albanske nacionalne manjine u Hrvatskome saboru predstavlja zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj, koja zastupa ukupno 5 nacionalnih manjina (albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku nacionalnu manjinu).