Ostvarivanje prava romske nacionalne manjine

Romi su jedna od 22 nacionalne manjine koje se izrijekom spominju u Izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske „… Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnog svijeta.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz posljednjeg popisa stanovništva iz 2011. godine u Republici Hrvatskoj živi 16.975 Roma, dok je procjena Vijeća Europe o broju Roma bila između 30.000 i 40.000.

Tijekom 2017. godine, u okviru projekta „Prikupljanje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“ financiranog u okviru IPA 2012 programa, koji je za Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina provodio konzorcij ugovaratelja Ecorys Hrvatska d.d. i Centar za mirovne studije, provedeno je opsežno znanstveno istraživanje romske populacije u Republici Hrvatskoj. Nalazi istraživanja objavljeni su u kolovozu 2018. godine u publikaciji „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka“, dostupno na mrežnim stranicama Ureda.

Prema podacima iz istraživanja u Republici Hrvatskoj živi 24.524 pripadnika romske nacionalne manjine, na 134 lokaliteta u 15 županija Republike Hrvatske, što je dosad prvi precizni pokazatelj brojnosti romske populacije u Hrvatskoj.
 
Temeljni dokumenti Vlade Republike Hrvatske s ciljem poboljšanja položaja romske nacionalne manjine su sljedeći:

Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine nadograđuje se na Nacionalni program za Rome iz 2003. godine, redefinirajući nacionalne prioritete, načine provedbe i poduzimanje posebnih mjera sukladno izmijenjenim društvenim i političkim okolnostima, ostvarenom napretku i daljnjim izazovima u procesu uključivanja i poboljšanja socio-ekonomskog položaja Roma. Nadalje, Nacionalnom strategijom usklađuje se temeljni strateški dokument za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine s Priopćenjem Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija o Okviru EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine.

U svrhu praćenja provedbe cjelokupnog operativnog dijela Nacionalne strategije Vlada Republike Hrvatske osnovala je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

Izvješće za 2022. godinu o provođenju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. i 2022. godinu

Izvješće za 2021. godinu o provođenju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., za 2021. i 2022. godinu

Izvješće za 2020. godinu o provođenju Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu za 2019. godinu 

Izvješće o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2016. i 2017. godinu

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2015., za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2015., za 2014. godinu

Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2015. godine

Evaluacija Nacionalne strategije za uključivanje Roma u RH

Evaluation of Croatian National Roma Inclusion Strategy - Report

Kampanja Vijeća Europe "Dosta!"