Javni poziv za dostavu prijedloga za imenovanje članova Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Na temelju članka 5. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 42/2012.), Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina objavljuje:
 
JAVNI POZIV
 
za dostavu prijedloga za imenovanje članova Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Svrha ovog Javnog poziva je odabir pet predstavnika organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava, koji će biti imenovani članovima Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Uz prijavu je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.) Izvadak iz registra za organizaciju koja predlaže kandidata
2.) Profil organizacije (opis ciljeva i djelatnosti organizacije)
3.) Kratak opis do sada provedenih aktivnosti na području zaštite i promicanja ljudskih prava
4.) Pismo obrazloženja prijave na Javni poziv
5.) Ime i prezime osobe koju organizacija predlaže kao kandidata za člana Radne skupine.
 
Više organizacija civilnog društva može predložiti i zajedničkog kandidata.

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 01. ožujka 2017. godine.
 
Prijave s navedenim prilozima moraju biti dostavljene u dva (2) primjerka (jedan izvornik i jedna preslika) s natpisom „Za Javni poziv".
 
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu:
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Mesnička 23
10000 Zagreb
ili osobno u pisarnicu na adresu: Trg sv. Marka 3 u Zagrebu,
u uredovno vrijeme od 8.30 do 16.30 sati.

Odabir predstavnika organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava u Radnoj skupini koordinira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Predstavnici organizacija civilnog društva bit će odabrani nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju. Po izvršenom odabiru, svim organizacijama civilnog društva prijavljenim na Javni poziv bit će upućena odluka o imenovanim predstavnicima organizacija civilnog društva.
 

Pisane vijesti