Završna konferencija projekta „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“

Završna konferencija projekta „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“, sufinanciranog iz Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije, održana je dana 30. studenog 2018. godine u hotelu Dubrovnik, Zagreb. Na konferenciji je sudjelovalo više od 120 sudionika, predstavnika tijela državne uprave i javnih tijela, jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava te organizacija civilnog društva.

Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, g. Alen Tahiri, otvorio je konferenciju naglasivši zakonsku, ali i solidarnu obavezu Republike Hrvatske u prihvaćanju osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita te stvaranju uvjeta za njihovu punopravnu integraciju u društvo. Osobito se osvrnuo na neznanje i strah od nepoznatog kao uzorke diskriminacije te naglasio vjerovanje u solidarnost građana Republike Hrvatske prema imigrantima, izbjeglicama i nacionalnim manjinama. Gospođa Marija Pletikosa, državna tajnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pozvala je na prihvaćanje, solidarnost i razumijevanje prema osobama koje su morale napustiti svoje domove uslijed rata. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova, g. Žarko Katić, naglasio je važnost međusektorske suradnje u stvaranju prilika za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.

Projekt „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je odobrena međunarodna zaštita“ provodi se od rujna 2017. godine te je završnom konferencijom obilježen završetak provedbenog dijela projekta. Projektom se nastojalo odgovoriti na nagle promjene i pojačane potrebe u području integracije, i to putem podizanja svijesti stručne i opće javnosti o izazovima integracije u Republici Hrvatskoj, jačanja kapaciteta dionika sustava integracije te jačanja koordinativnih aktivnosti. Od provedenih aktivnosti ističe medijska kampanja, koju je putem televizijskih kanala vidjelo više od 1.5 milijuna građana, javna događanja namijenjena javnim službenicima na kojima je sudjelovalo više od 600 sudionika, radionice za djecu i mlade u suradnji sa 17 škola diljem Hrvatske za više od 900 sudionika te istraživačke aktivnosti.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta, izazovi i iskustva iz prakse ali i primjeri novih i inovativnih inicijativa u sustavu integracije. Izlaganja su održali predstavnici Filozofskog i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, grada Zadra i Osijeka, OŠ Šime Budinića u Zadru, Društva za psihološku pomoć, Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Isusovačke službe za izbjeglice i Centra za mirovne studije.Pisane vijesti