Odluka o djelomičnoj obustavi Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme