Održan drugi u ciklusu seminara pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“ dana 4. veljače 2019. godine u Regionalnom centru Pravosudne akademije u Splitu

U sklopu provedbe Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Pravosudnom akademijom i Centrom za mirovne studije, organizirao je dana 4. veljače 2019. godine u prostorijama Regionalnog centra Pravosudne akademije u Splitu, drugi u ciklusu stručnih seminara za suce, državne odvjetnike, policijske službenike, odvjetnike i predstavnike organizacija civilnog društva pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“.
 
Seminar je uvodnim govorom otvorio ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, g. Alen Tahiri, univ.spec.pol., a sudionicima su teme izlagale voditeljice seminara Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske te Dijana Rizvić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.
 
Na seminaru su prezentirani fenomeni zločina iz mržnje i govora mržnje iz kaznenopravnog i prekršajnopravnog aspekta, s naglaskom na materijalno-pravni okvir i pojavnosti u praksi, kriterije za identifikaciju zločina iz mržnje i diskriminacije, procesna prava žrtava kroz idealni kazneni i prekršajni postupak te praktične primjere i uočene izazove. Također, izložena je i relevantna praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na diskriminacijske predmete, s posebnim osvrtom na pitanje učinkovitosti istraga u predmetima protiv Republike Hrvatske.
 
O podršci i individualnoj procjeni potreba žrtava zločina iz mržnje izlagala je Tamara Čatlak Cindro, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Splitu.
 
Na kraju seminara, ravnatelj Ureda podijelio je sudionicima certifikate o sudjelovanju.
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom, nastavit će i u narednom razdoblju s organizacijom seminara na temu odredaba Kaznenog zakona o zločinu iz mržnje i govoru mržnje za suce, državne odvjetnike, policijske službenike, odvjetnike i predstavnike organizacija civilnog društva.Pisane vijesti