Objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske


Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske raspisao je javni natječaj za sljedeća radna mjesta:

U Službi za ljudska prava
  • Stručni/a savjetnik/a – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
  • Stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
U Službi za prava nacionalnih manjina
  • Stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 82 od 4. rujna 2019. godine (NN 82/19)
Tekst Javnog natječaja
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Za javni natječaj uz navođenje radnog mjesta za koje se prijavljuje – puni naziv radnog mjesta)“.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje

Pisane vijesti