Održane regionalne aktivnosti u Osječko-baranjskoj županiji s ciljem poticanja odgojno-obrazovne integracije Roma

U Osječko-baranjskoj županiji je, od 2. do 4. listopada 2019. godine, održan prvi od sedam regionalnih setova aktivnosti usmjerenih poticanju odgojno-obrazovne integracije Roma. Cilj ovih aktivnosti je informirati pripadnike romske nacionalne manjine o pravima i pogodnostima u sustavu odgoja i obrazovanja, te povećati osviještenost romskih zajednica o važnosti obrazovanja za stvaranje boljih socio-ekonomskih prilika. Dio aktivnosti je usmjeren i prezentiranju izazova i primjera dobre prakse na lokalnoj i međunarodnoj razini, vezano uz pristup pripadnika romske nacionalne manjine odgojno-obrazovnim programima na svim razinama te uspješno završavanje istih.

S tim u vezi, dana 2. listopada 2019. godine, u Etnološkom centru baranjske baštine u Belom Manastiru, održana je  diskusija s roditeljima pripadnicima romske nacionalne manjine, a, paralelno s diskusijom, provedena je i kreativna radionica s djecom predškolske dobi s ciljem poticanja na upis u rane i predškolske programe odgoja i obrazovanja. Ravnatelj Ureda, g. Alen Tahiri,  uvodnim je govorom pozdravio sudionike diskusije, istaknuvši kako je obrazovanje ključan preduvjet za uspješnu integraciju na tržište rada i posljedično povećanje životnog standarda. Posebno se osvrnuo na važnost pohađanja ranog i predškolskog odgoja koji djeci omogućuju adekvatnu pripremu za osnovnu školu te nužnost završavanja srednje škole radi boljeg pozicioniranja na tržištu rada. Ravnatelj Ureda je također istaknuo kako su, temeljem Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020, Romima u sustavu odgoja i obrazovanja osigurane financijske i druge pogodnosti o kojima je i bilo riječi na predmetnoj diskusiji. Roditeljima i djeci sudionicima aktivnosti podijeljeni su i prigodni darovi.

Dana 3. listopada 2019. godine, također u Etnološkom centru baranjske baštine u Belom Manastiru, održana je diskusija s djecom kasnije osnovnoškolske dobi na temu važnosti pohađanja i završavanja srednje škole u kontekstu uspješne ekonomske integracije. Ravnatelj Ureda je sudionicima poželio produktivan rad te je izrazio nadu da će, uz potporu nadležnih institucija, doći do osjetnog povećanja broja Roma koji uspješno završavaju četverogodišnje srednjoškolske programe te fakultete. Sudionicima su također podijeljeni prigodni darovi.

U Svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta u Osijeku, 4. listopada 2019. godine održan je okrugli stol na temu odgoja i obrazovanja Roma na kojem su sudjelovali predstavnici tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnici i članovi vijeća romske nacionalne manjine te predstavnici  javnih ustanova, organizacija civilnog društva i drugih organizacija.  Ravnatelj Ureda je otvorio okrugli stol te je u pozdravnom govoru uputio na potrebu sinergijskog djelovanja svih dionika i pojačanih napora upravo u području obrazovanja kao ključnog preduvjeta za uključivanje u tržište rada, ekonomsku emancipaciju te  ravnopravno uključivanje u društveni život šire zajednice. U izlaganju koje je uslijedilo, ravnatelj Ureda je prezentirao strateške, projektne  i istraživačke aktivnosti Ureda u području integracije pripadnika romske nacionalne manjine u društvo, te se posebno osvrnuo na statističke podatke iz istraživanja baznih podataka o participaciji Roma u svim društvenih područjima,  a koji su bili podloga za planiranje aktivnosti ovog te budućih projekata Ureda.

Na okruglom stolu je bilo riječi o trenutnoj razini uključenosti pripadnika romske nacionalne manjine u predškolski odgoj i obrazovanje te osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, kao i o strateškim mjerama kojima se potiče njihovo sudjelovanje u odgojno-obrazovnom sustavu na svim razinama. Posebno se govorilo o primjerima dobre prakse u Osječko-baranjskoj županiji te inozemstvu, kao i o modelima financijske potpore koju pružaju međunarodne organizacije.

Navedene aktivnosti su provedene u sklopu projekta „Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Pisane vijesti