Ravnatelj Ureda na 18. sjednici Odbora stručnjaka Vijeća Europe za Rome

Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Alen Tahiri, univ. spec. pol., sudjelovao je na 18. sjednici Odbora stručnjaka Vijeća Europe za Rome (CAHROM) u Strasbourgu.
 
Na 18. sjednici nastavljene su diskusije o budućoj strukturi međuvladinih odbora, uključujući Upravni odbor za antidiskriminaciju, raznolikost i uključivanje (CDADI) te Odbora stručnjaka za pitanja Roma i putnika (ADI-ROM), pregled provedbe Tematskog akcijskog plana za uključenje Roma 2016.-2019. kao i prioritetima sljedećeg dvogodišnjeg razdoblja. Odboru ministara je upućen Nacrt preporuke o uključivanju povijesti Roma i Putnika u školske kurikulume, a prezentirane su i nove inicijative o povijesnom sjećanju Roma, kao što su mrežna stranica Vijeća Europe o genocidu Roma te rad Odbora za genocid Roma Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA).

Ravnatelj Ureda je predstavio recentnije aktivnosti Ureda održane u suradnji s Vijećem Europe: pregled diskusija, preporuka i zaključaka međunarodnog stručnog skupa „Od obrazovanja do zapošljavanja“, održanog u Mariji Bistrici 4. – 6. rujna 2018 godine te tematskog posjeta stručnjaka Vijeća Europe Nacionalna iskustva socijalnog i/ili geografskog mapiranja romskih zajednica i njihov utjecaj na razvoj politika i prikupljanje podataka, održanog u Zagrebu od 8. do 10. svibnja 2018. Oba skupa su ocijenjena iznimno uspješnim a države članice su se još jednom zahvalile na primjerima dobre prakse koje je predstavila Republika Hrvatska.

Pisane vijesti