OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina raspisuje OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, za 1 stručnog/u savjetnika/cu.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa na web-stranici Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr.
 
Oglas je na web-stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/oglasi-na-odredjeno-vrijeme/11820?nid=8659 objavljen dana 28. studenoga 2019. godine.
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10000 Zagreb, s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu“ (uz navođenje naziva radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje).
 
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljena najmanje 5 dana prije njegovog održavanja, na web-stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja prijavljenih na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Pisane vijesti