JAVNI POZIV za izbor vanjskih stručnjaka/stručnjakinja za pripremu i provođenje edukacijskih aktivnosti za stručne djelatnike u školama u sklopu projekta „INCLuDE“ sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske raspisuje javni poziv za vanjske stručnjake/stručnjakinje (2 izvršitelja) za pripremu i provođenje edukacijskih aktivnosti za stručne djelatnike u školama (s naglaskom na one u koje su već uključene osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom) s ciljem pružanja potpore istima u procesu integracije učenika s odobrenom međunarodnom zaštitom, a kako bi se smanjila mogućnost diskriminacije te povećalo razumijevanje i prilike za socijalno uključivanje djece izbjeglica u njihovu novu sredinu. Svrha je aktivnosti upoznavanje sudionika s osnovnim teorijskim okvirom vezanim uz integraciju osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom i suzbijanje diskriminacije u području odgoja i obrazovanja uz iskustveni segment razmjene iskustva te priprema sudionika na osmišljavanje lokalnih akcija za socijalno uključivanje državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u okviru škola u kojima rade i u suradnji s učenicima. Edukacijske aktivnosti uključuju izradu obrazovnog modela u vidu priručnika za provedbu edukacije za stručne djelatnike u školama, provedbu edukacije za stručne djelatnike u školama koja će rezultirati izradom prijedloga lokalnih akcija sudionika te pružanje povratnih informacija sudionicima edukacija prilikom izrade njihovih prijedloga lokalnih akcija.

Javni poziv

Obrazac za prijavu

Više o projektu INCLuDE

Prijave se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10 000 Zagreb, s naznakom: ZA JAVNI POZIV (AMIF) – javni poziv za izbor vanjskih stručnjaka/stručnjakinja za pripremu i provođenje edukacijskih aktivnosti za stručne djelatnike u školama.

Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave na internetskoj stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Svi zatraženi dokazi o stručnoj spremi i iskustvu šalju se kao preslike, originale će trebati dostaviti na uvid samo izabrani stručnjaci/stručnjakinje.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: mirela.savrljuga@uljppnm.vlada.hr najkasnije do dva radna dana prije isteka Javnoga poziva.
 
 


Pisane vijesti