Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2020. godinu

Pozivaju se udruge i kulturno-umjetnička društva romske nacionalne manjine koja su registrirana u Republici Hrvatskoj da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2020. godinu.

Obrazac prijave i ostali traženi dokumenti dostavljaju se Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, putem redovne pošte na adresu: Mesnička 23, 10000 Zagreb.

Rok za dostavu prijava ističe 30. rujna 2020. godine u 24:00 sati.

Više informacija o načinu i sadržaju prijave možete pronaći u Uputama za prijavitelje.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odluka o raspodjeli financijskih potpora bit će objavljena na mrežnim stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE

Javni poziv

Upute za prijavitelje

Obrazac prijave

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac za procjenu kvalitete prijava

Obrazac izvješća

Pisane vijesti