Odluka o raspodjeli financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2020. godinu

Nakon provedenog Javnog poziva za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2020. godinu, u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske za 2020. godinu, ravnatelju Ureda donio je Odluku o raspodjeli financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2020. godinu.
 
Udruge kojima je odobreno financiranje biti će obaviještene o načinu potpisivanja ugovora i isplati odobrenih sredstava.

Odluka o raspodjeli financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2020. godinu

Pisane vijesti