Izvješće GRETA-e

Izvješće GRETA-e sastavljeno nakon trećeg evaluacijskog kruga primjene Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima

https://rm.coe.int/report-on-the-implementation-of-the-council-of-europe-convention-on-ac/1680a09509