Poziv na testiranje kandidatima/kinjama

Objavljen je poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 131/20 od 27. studenoga 2020. godine.
 
Tekst poziva na testiranje: Poziv na testiranje

Pisane vijesti