21st Conference of the Alliance against Trafficking in Persons

Slika /slike/Allianza 21.1.jpg
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., sudjelovao je na 21. konferenciji Saveza protiv trgovanja ljudima (21st Conference of the Alliance against Trafficking in Persons), u organizaciji OESS-a i Ureda specijalnog predstavnika i koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima, koja se održala on-line, od 14. do 16. lipnja 2021.
 
Ova konferencija je godišnje okupljanje ključnih dionika iz svih država članica OESS-a s ciljem podizanja političke svijesti o borbi protiv trgovanja ljudima i raspravi o novim temama i trendovima na ovom području. Uz sudjelovanje predstavnika nacionalnih vlasti, kao i međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva, Savez pomaže koordinirati i pojačati napore svih dionika prema zajedničkom cilju, a to je sprečavanje i suzbijanje trgovanja ljudima. Od svog osnivanja 2004., Savez podržava države članice OESS-a u razvoju snažnog i usklađenog pristupa u borbi protiv trgovanja ljudima kroz zaštitu ljudskih prava, sigurnosti i vladavinu zakona.
 
Naglasak 21. konferencije Saveza protiv trgovanja ljudima bio je na suzbijanju potražnje, osobito potražnje koja potiče trgovanje ljudima u svrhu radnog i seksualnog iskorištavanja. Konferencija je usmjerila pozornost državama članicama OESS-a na njihove međunarodne obveze u suzbijanju potražnje, potaknula raspravu o važnosti ovog pristupa kao metode prevencije te pružila državama članicama znanje o učinkovitim alatima i ponudila smjernice o načinu primjene takvih alata kako bi države članice ispunile svoje međunarodne obveze.
 
Kroz održana četiri panela sudionici su raspravljali o prevenciji trgovanja ljudima, ulozi potražnje u poticanju trgovanja ljudima, metodama koje države članice trebaju poduzeti za suzbijanje potražnje i prednostima takvog postupanja. Panelima se nastojala podići svijest o tome što predstavlja potražnju, njezinoj funkciji kao osnovnom uzroku trgovanja ljudima i njezinom uključivanju u strategije prevencije. Raspravljalo se o rješenjima prikladnim za obeshrabrivanje potražnje koja potiče trgovanje ljudima u svrhu prisilnog rada i seksualnog iskorištavanja te su se iznijeli potencijalni sljedeći koraci koje će države članice primijeniti da se obeshrabri potražnja.
 
Ravnatelj Ureda, g. Tahiri, kao nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, aktivnim sudjelovanjem na ovoj konferenciji, snažno je podržao napore OESS-a usmjerene suzbijanju svih oblika i modaliteta trgovanja ljudima naglašavajući kako Republika Hrvatska proaktivnim pristupom poduzima odgovarajuće napore radi suzbijanja potražnje, kako u svrhu radnog, tako i seksualnog iskorištavanja.

Pisane vijesti