Četvrta međunarodna konferencija žena Romkinja

Četvrta međunarodna konferencija žena Romkinja u organizaciji Vijeća Europe i Vlade Finske održati će se u Helsinkiju (Finska) 16. i 17. rujna 2013. godine.

Glavni cilj je sastavljanje Europske strategije za žene Romkinje koja će sadržavati preporuke za same žene Romkinje, romske organizacije te vladine i međunarodne organizacije. Drugi, jednako važan cilj, je jačanje kapaciteta umrežavanja asocijacija žena Romkinja međusobno i sa ostalim organizacijama koje se bave ravnopravnošću žena na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Vijeće Europe pokriva putne troškove i dnevnice za jednu sudionicu po državi članici Vijeća Europe. Romkinje u državama članicama moći će pratiti konferenciju i dostaviti svoje prijedloge putem procesa sudjelovanja na daljinu organiziranog od strane Vijeća Europe u suradnji sa nacionalnim udrugama žena.

Sudionicima će biti dostupan prijevod na engleski, finski, francuski, romski i švedski.
Prijave se primaju na roma.team@coe.int.

Rok za podnošenje prijave je 5. srpanj 2013.

Naknadno će se objaviti poseban poziv za kandidate (izvjestitelje i moderatore radionica).

Molimo vas da ovu obavijest dostavite i ostalim zainteresiranim organizacijama i pojedincima.Pisane vijesti